Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā - Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Balvu novada administratīvajā teritorijā esošā Balvu ezera un Pērkonu ezera un zemes zem tiem nodošanu Balvu novada pašvaldības valdījumā”

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Balvu novada administratīvajā teritorijā esošā Balvu ezera un Pērkonu ezera un zemes zem tiem nodošanu Balvu novada pašvaldības valdījumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Balvu novada teritorijā esošie iedzīvotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atbilstoši Civillikuma 1104.pantam publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, ciktāl uz tiem nepastāv īpašuma tiesības privātai personai. Šobrīd neviens normatīvais akts nenosaka institūciju, kurai ir tiesības rīkoties īpašnieka vārdā.

Rīkojuma projekts dod tiesības pašvaldībai veikt un zemes īpašnieka vārdā saskaņot inženierbūvju (aizsargdambju, sūkņu staciju, krasta nostiprinājumu) būvniecību, ja tās nepieciešamas likumā „Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, kā arī šīs inženierbūves ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus. Tāpat dod tiesības pašvaldībai zemes īpašnieka vārdā saskaņot tādu nomnieku ierosinātu kustamo objektu būvniecību publiskajos ūdeņos, kas netiek saistīti ar zemi un ko bez to bojāšanas var atdalīt no zemes.


Pārējos gadījumos būvniecības publiskajos ūdeņos nepieciešams saņemt ikreizēju MK rīkojumu.

 

Ja tiek konstatēts, ka pašvaldība ir pārkāpusi rīkojumā vai normatīvajos aktos noteikto attiecībā uz publisko ūdeņu izmantošanu, VARAM sagatavo un iesniedz MK rīkojumu par valdījuma tiesību izbeigšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināts VSS - 18.09.2014. Plānots iesniegt MK līdz 18.03.2015.

7.

Dokumenti

Pielikumā – Rīkojuma projekts, Anotācija, Anotācijas pielikums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 18.09.2014. līdz 02.10.2014., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Ilze Cahrausa, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā referente

Tel.66016520, ilze.cahrausa@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
13.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta
 Copyright © 2006 VARAM