Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā - Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā”
25.11.2014

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Rēzeknes novada pašvaldības un pārējā Latgales reģiona iedzīvotāji, kuri izmantos valsts īpašuma objektā pēc tā attīstīšanas piedāvātos aviācijas sporta pakalpojumus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekts ir izstrādāts ar mērķi nodot bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu ”Lidlauks Rēzekne 1” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7842 005 0028) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7842 005 0377) 21,38 ha platībā – Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā, un zemesgrāmatā nereģistrētu būvi – lidlauka skrejceļu 5,96 ha platībā, kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7842 005 0377, 7842 005 0237, 7842 005 0233, 7842 005 0232 un 7842 005 0293 – Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, lai Rēzeknes novada pašvaldība varētu īstenot savu autonomo funkciju – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots iesniegt VSS līdz 11.12.2014.

7.

Dokumenti

Pielikumā – Rīkojuma projekts, Anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta

noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība

attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam

sniedzot iebildumus un priekšlikumus

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no

24.11.2014. līdz 08.12.2014., nosūtot tos 11.punktā

minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai

izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Viesturs Obersts, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas juriskonsults, tālr. 66016591, viesturs.obersts@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
13.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta