Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas un reģistrēšanas kārtība”
20.07.2015

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas un reģistrēšanas kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

1) personas (operatori), kuru īpašumā vai valdījumā ir jonizējošā starojuma avoti, tai skaitā, ārstniecības iestādēm, rūpnieciskajiem objektiem, veterinārmedicīniskajām praksēm;

2) darbinieki, kuri veic konkrētas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem;

3) darbu vadītāji, kuri vada darbus objektos, kuros veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem;

4) iedzīvotāji, kuri saņem pakalpojumus, kuri tiek sniegti, izmantojot jonizējošā starojuma avotus (ārstniecības iestādes);

5) iedzīvotāji, kuri atrodas jonizējošā starojuma avotu tuvumā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā izdod darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem licences vai reģistrē tās.

Projekts paredz:

- kārtību, kādā licencē un reģistrē darbības ar radiācijas avotiem;

- jaunu beztermiņa reģistrēšanas sistēmas ieviešanu;

- uzskaitīt reģistrējamās darbības;

- nosacījumus regulārām apmācībām radiācijas drošības jomā;

- ikgadējo atskaišu formas par darbībām ar radiācijas avotiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekta izsludināšana plānota šā gada 6.augustā Valsts sekretāru sanāksmē.

Atbilstoši Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma (Euratom līgums) 33.pantam noteikumu projektu plānots saskaņot ar Eiropas Komisiju (3 mēnešu saskaņošanas termiņš).

Noteikumu projektam jāstājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

7.

Dokumenti

Pielikumā normatīvais akts un pavadošie dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu

Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

Sabiedrības pārstāvji aicināti izteikt priekšlikumus par noteikumu projektu sūtot informāciju uz e-pastu: pasts@varam.gov.lv vai jolanta.malnace@varam.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzam viedokli vai priekšlikumus sniegt līdz 2015.gada 31.jūlijam.

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Jolanta Malnace, t.67026591, jolanta.malnace@varam.gov.lv.

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

-

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
10.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta