Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība””
01.12.2016

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

1)      5 videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāji, kam ir tiesības saviem līgumpartneriem piešķirt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm;

2)      5 bīstamo atkritumu apsaimniekošanas komersanti, kuri veic bateriju un akumulatoru atkritumu pārvadājumus, lai minētos atkritumus nogādātu pārstrādei citās Eiropas Savienības valstīs, tā kā Latvijā nav pārstrādes iekārtu šādu atkritumu pārstrādei.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

1) Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.331 “Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” biedrība “Latvijas Elektrotehniskas un  elektronikas rūpniecības asociācija” (turpmāk - LETERA) ir elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra turētājs. Lai noteiktu vienveidīgas prasības Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.485) minēto ziņojumu iesniegšanai, ir nepieciešams noteikt, ka iekārtu ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai iekārtu atkritumu apsaimniekotājs minētos ziņojumus ievada elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra turētājā izveidotajā elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra datu bāzē.

2) Baterijas un akumulatori atbilstoši Dabas resursu nodokļa 6.pielikumam ir uzskatāmas par videi kaitīgām precēm. lai mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” (turpmāk - MK noteikumi Nr.1294) un MK noteikumu Nr.485 prasību vienveidīgu piemērošanu, ir jāprecizē un jāsamazina ziņojumu iesniegšanas biežums attiecībā uz Latvijas valstu tirgū un citos ES dalībvalstu tirgos piedāvātajiem elektrisko un elektronisko iekārtu veidiem un daudzumiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 28.12.2016.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2017.gada februāris.         

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2016.gada 14.decembrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
03.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta