Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – Likumprojekts “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”
16.03.2017

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.       

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, profesionālās organizācijas.

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Zemes pārvaldības likums (turpmāk – likums) ir pieņemts 2014.gada 30.oktobrī un stājies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Likuma mērķis ir izveidot tiesisku pamatu racionālai zemes izmantošanai, ilgtspējīgai teritorijas attīstībai un zemes aizsardzībai, līdzsvarojot zemes izmantošanu un aizsardzību, kā arī privātās intereses un publiskās vajadzības zemes izmantošanā.

Pielietojot praksē likuma normas, ir konstatēti vairāki jautājumi, kuru risināšanai ir nepieciešams precizēt likumā iekļauto regulējumu, kā arī papildināt to ar jaunām normām identificēto problēmu risināšanai, tai skaitā, kas skar rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu piekritību un piederību pēc zemes reformas noslēguma. 

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu ir plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 06.04.2017

7.       

Dokumenti

Pielikumā: rīkojuma projekts un anotācija.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 16.03.2017. līdz 30.03.2017., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Dace Kiršteina, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026901, dace.kirsteina@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
29.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta