Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – Likumprojekts „Valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju likums”
24.04.2017

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts (likums)

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju likums” (likuma darbības termiņš nav ierobežots)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Elektroniskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts pārvaldes iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un privātpersonas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic tām noteiktās, deleģētās vai ar pilnvarojumu nodotās valsts pārvaldes funkcijas vai uzdevumus, ieskaitot valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) racionālu un efektīvu izmantošanu valsts pārvaldē.

Pašlaik tiesisko regulējumu IKT pārvaldības jomā valsts pārvaldē nosaka Valsts informācijas sistēmu likums (turpmāk – VIS likums), kas pieņemts 2002.gada 2.maijā.

VIS likums atbilst situācijai, kas bija pirms 15 gadiem. Tolaik valsts pārvaldē esošais IKT pārvaldības modelis paredzēja katrā iestādē uzturēt kompetenci un atbildības uzreiz divās jomās, proti, gan IKT pārvaldībā, gan valsts pārvaldes procesu izpildē.

Turklāt VIS likums ir attiecināms tikai uz ierobežotu IKT resursu daļu, kas ir pieejama valsts pārvaldei, t.i. valsts informācijas sistēmām, atstājot citus valsts pārvaldes IKT resursus ārpus regulējuma.

Mūsdienās ir novērojama cita situācija. Novērtējot IKT konsolidācijas priekšrocības, pašlaik valsts pārvaldē tiek ieviests IKT pārvaldības modelis, kas paredz novērst IKT kompetences sadrumstalotību pa atsevišķām iestādēm, koncentrējot šo kompetenci iestādēs, kuras var nodrošināt citām iestādēm iespēju koplietot vai atkalizmantot IKT. Līdz ar to, iestādēm, kuru pamatdarbība nav saistīta ar IKT pārvaldību, rodas iespēja stiprināt savu kompetenci un kapacitāti valsts pārvaldes procesu izpildei.

Ņemot to vērā, ir nepieciešams normatīvais regulējums, kas atbalstītu iespēju sadalīt kompetenci IKT pārvaldībā un valsts pārvaldes procesu izpildē starp dažādām iestādēm, tādējādi padarot elastīgāku IKT pārvaldības organizēšanu valsts pārvaldē.

Šis regulējums ir nozīmīgs valsts pārvaldei, kurā lieto IKT, lai nodrošinātu vienotu, pārskatāmu un efektīvu valsts pārvaldes darbību un informācijas apriti, kā arī kvalitatīvu valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamību un sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē.

Likumprojektā ir paredzēts, ka VIS likums zaudē spēku.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2017.gadā 11.maijā.

Likumprojektu paredzēts līdz 2017.gada 30.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

Ministru kabinetā pieņemtais likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai Saeimā.

7.

Dokumenti

Pielikumā:"Likumprojekts „Valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju likums” (datne: VARAMlik_210417_VPIKTL).

Likumprojekta „Valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju likums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (datne: VARAManot_210417_VPIKTL).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu tā izstrādes stadijā

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi).

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Vitālijs Ķeņģis, tālr.: 67026929,

e-pasts: vitalijs.kengis@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
03.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta