Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2015.gada 1. septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 44, 34.§) informatīvais ziņojums „Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014. gadam gala ietekmes novērtējums” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienests) un Latvijas pašvaldību savienībai dotā uzdevuma izpildi
13.06.2017

1.       

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums

2.       

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2015.gada 1. septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 44, 34.§) informatīvais ziņojums „Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014. gadam gala ietekmes novērtējums” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienests) un Latvijas pašvaldību savienībai dotā uzdevuma izpildi

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Satiksmes ministrija, Ekonomikas ministrija, Zemkopības ministrija, Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija (Valsts zemes dienests) un Latvijas pašvaldību savienība

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 44, 34. §) informatīvā ziņojuma „Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014. gadam gala ietekmes novērtējums”  2. punkts uzdod uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju (Valsts zemes dienests) un Latvijas pašvaldību savienību līdz 2016. gada 1. jūnijam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai attīstības plānošanas dokumentu – zemes politikas plānu līdz 2020. gadam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieskatā nav lietderīgi turpināt darbu pie Zemes politikas plāna 2017.–2020.gadam virzības, kurš būtu turpinājums iepriekš īstenotajām zemes politikas pamatnostādnēm 2008.-2014. gadam, bet ir izstrādājama jauns politikas plānošanas dokuments zemes politikā.  Tā izstrādei nepieciešams izveidot konsultatīvo starpnozaru padomi. Konsultatīvās padomes uzdevums būtu nodefinēt zemes politikā skatāmo jautājumu loku, nodefinēt politikas pamatprincipus, izstrādāt un vienoties par zemes ilgtermiņa izmantošanas scenārijiem, kā arī sniegt priekšlikumus vadlīnijām zemes izmantošanas scenāriju īstenošanai.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināts VSS – 29.06.2017.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – informatīvais ziņojums un protokollēmums.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 13.06.2017. līdz 27.06.2017., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Ilze Cahrausa, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā referente, tel. 67026924, ilze.cahrausa@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta