Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK noteikumu projekts ”Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14. oktobra noteikumos Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem””
26.07.2017

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.       

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts ”Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14. oktobra noteikumos Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem””

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Teritorijas plānošanas dokumentu izstrādātāji, nekustamo īpašumu īpašnieki un pašvaldību iedzīvotāji.

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz vairākus grozījumus, kas vienkāršotu un saīsinātu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesu. Ir identificētas problēmas attiecībā uz gadījumiem, kad nepieciešams izstrādāt detālplānojumu. Jaunajā regulējumā mainīta pieeja - noteikti gadījumi, kad jāizstrādā detālplānojums, neizdalot vai tā ir pilsēta, ciems, vai lauku teritorija. Skaidrāk noteikti kompleksie risinājumi, kurus nevar atrisināt ar būvprojektu vai zemes ierīcības projektu. Pārejas noteikumos noteikts regulējums attiecībā uz tiem detālplānojumiem, kuri bija apstiprināti kā saistošie noteikumi un kuriem nav noteikta īstenošanas kārtība, vai, kuru risinājumi ir nepilnīgi, nepietiekami vai novecojuši (ir problēmas gan ar piemērošanu, gan īstenošanu).

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt VSS – 17.08.2017.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – Ministru kabineta noteikumu projekts, Ministru kabineta noteikumu projekta anotācija

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 21.07.2017. līdz 04.08.2017., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Ineta Muižniece, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Plānojumu uzraudzības nodaļas juriskonsulte, tālr. 67026912, ineta.muizniece@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta