Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – Regulas Nr. 511/2014 par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā īstenošanas noteikumi
27.07.2017

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Regulas Nr. 511/2014 par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā īstenošanas noteikumi

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika: dabas aizsardzība

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika: lauksaimniecības, meža, zivsaimniecības, pārtīkas drošības un kvalitātes un dzīvnieku veselības politika

Industrijas un pakalpojumu politika: rūpniecība

Izglītības un zinātnes politika: augstākā izglītība un zinātnes attīstība

Kultūras politika: autortiesību politika

Tieslietu politika: valststiesību, starptautisko tiesību un Eiropas Savienību politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ģenētisko resursu izmantošana var būt saistīta ar tādām nozarēm kā, piemēram, lopkopība, augkopība, kosmētikas, biotehnoloģijas, farmācijas, veselības, pārtikas un dzērienu un augu aizsardzības bio-kontroles līdzekļu izstrādes nozares, kā arī zinātne.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikt Regulas 511/2014 (turpmāk – Regula) piemērošanas kārtību Latvijā, tajā skaitā paredzot sankcijas par regulas lietotāju pienākumu un atbilstības noteikumu pārkāpumiem un nosakot Regulas nacionālo iestādi.

Jautājums saistīts ar tādu starptautisku vides problemātiku kā netaisnīgu ieguvumu sadali no ģenētisko resursu izmantošanas. Līdz ar to, tas definēts kā viens no trim 1992. gada Bioloģiskās daudzveidības konvencijas mērķiem: godīga un līdztiesīga ģenētisko resursu patērēšanā iegūto labumu sadale, ietverot gan pienācīgu pieeju ģenētiskajiem resursiem, gan atbilstošu tehnoloģiju nodošanu, ņemot vērā visas tiesības uz šiem resursiem un tehnoloģijām, gan pienācīgu finansēšanu.

Bioloģiskās daudzveidības konvencijas pušu pienākums ir īstenot pasākumus, lai atvieglotu ģenētisko resursu pieejamību. Vienlaikus visām pusēm ir jāveic tiesiski, administratīvi vai politiski pasākumi, lai ar pusi, kura nodrošina šos resursus, taisnīgā un vienlīdzīgā veidā dalītos ar pētniecības un izstrādes rezultātiem un labumiem, ko gūst no komerciālas un citādas ģenētisko resursu izmantošanas.

Tomēr minētie pienākumi kā praksē risināt ģenētisko resursu un ar tiem saistīto tradicionālo zināšanu pieejamības un labumu sadales jautājumus (access and benefit sharing (ABS)) Konvencijā nav sīki iztirzāti. Tādēļ 2010. gadā pieņemts Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Nagojas Protokols par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un taisnīgu un godīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas.

Latvija nav parakstījusi un pievienojusies Nagojas Protokolam. Vienlaikus Latvijā jāpiemēro minētā Regula, kuras īstenošanā nepieciešams paredzēt papildu kārtību nacionālā līmenī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Tiesību akta projekta izstrāde: 2017. gada IV ceturksnis

7.

Dokumenti

Nav

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sniedzot viedokli līdz 2017. gada 29. septembrim

10.

Cita informācija

Papildu informācijas avoti:

Bioloģiskās daudzveidības konvencijas mājas lapas sadaļa par Nagojas Protokolu

Regula 511/2014

Regulas 511/2014 piemērošanas vadlīnijas

11.

Atbildīgā amatpersona

Valdimārts Šļaukstiņš, VARAM Dabas aizsardzības departamenta vecākais referents, 67026523, valdimarts.slauktins@varam.gov.lv  

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta