Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”"
11.09.2017

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts – Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Elektronisko sakaru komersanti, kuri izmanto radiofrekvenču spektra resursus

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību akts paredz:

- Eiropas Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2317, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2008/294/EK un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/654/ES, lai vienkāršotu mobilo sakaru darbību gaisa kuģos (MCA pakalpojumus) Savienībā – pārņemšanu Nacionālajā radiofrekvenču plānā;

- Elektronisko sakaru komitejas anulēto (ECC - Electronic Communications Committee; ERC - European Radiocommunications Committee) ECC/ERC lēmumu svītošanu;

- Radioamatieru lēmuma aizstāšanu ar aktuālo dokumentu: Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība";

- Fiksētā dienesta radiofrekvenču joslu plānojuma izmaiņas, ņemot vērā elektronisko sakaru komersantu pieprasījumu pēc platjoslas ciparu fiksētajām līnijām 80GHz joslā (71–76/81–86 GHz);

- atbilstoši starptautiskas frekvenču saskaņošanas rezultātiem (Koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja) suņu izsekošanas iekārtu lietošanas nosacījumu precizēšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2017.gada 28.septembrī

7.

Dokumenti

Pielikumā: 1)    Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija);

2)    Ministru kabineta noteikumu projekts

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.5. apakšpunktam

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt līdz 2017.gada 22.septembrim, vai pēc noteikumu projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā referente Aija Vāvere, aija.vavere@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
29.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta