Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu ’’Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”” projekts
13.12.2017

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.       

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu ’’Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”” projekts (turpmāk – noteikumi).

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības un pašvaldību iestādes, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības un personas, kuras ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma izpratnē un līguma izpildi finansē no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem.

Visas personas, kuras piedalās iepirkuma procedūrā, vai nākotnē piedalīsies kā kandidāti vai pretendenti.

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

1)         Precizētas e-iepirkumu sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikumu un sākotnējā administratora pilnvarojuma veidlapas, kā arī e-izziņas veidlapa;

2)         Noteikts pasūtītāja pienākums pēc iespējas apvienot nozaru iestāžu pasūtījumus vienā iepirkumā un visiem aktīvajiem piegādātājiem nosūtīt paziņojumu par pasūtījumu, kā arī izmantot solīšanu ar lejupejošu soli, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja līdzekļu izmantošanu;

3)         Lai nodrošinātu iespēju Latvijas komersantiem piedalīties ārvalstu iepirkumu procedūrās, izmantojot e-izziņas pakalpojumu, PEIN papildināti ar normu - ja e-izziņa paredzēta iesniegšanai ārvalstī rīkotā iepirkumā, no e-izziņu sistēmā pieejamajām valodām izvēlas e-izziņai nepieciešamo svešvalodu.”

4)         PEIN 1.pielikums papildināts ar:

-           centralizēto pārtikas preču iepirkumu, ko veic Valsts reģionālās attīstības aģentūra;

-           civilstāvokļa aktu reģistrācijas veidlapu iepirkumu, kuru veic Tieslietu ministrija.

-           - IT programmatūras nomas pakalpojumiem.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots iesniegt Ministru kabinetā līdz 28.12.2017.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – noteikumi.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 13.12.2017. līdz 28.12.2017., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

 

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Ingrīda Igaune, VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā konsultante, tālr. 66016780, ingrida.igaune@varam.gov.lv

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
07.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta