Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"
02.01.2018

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskā pārvalde.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Novadu pašvaldību iedzīvotāji.   

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

No 6396 Valsts adrešu reģistrā uz 2018. gada 1. janvāri reģistrētajiem ciemiem 4217 ciemi neatbilst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – likums) 11. pantā noteiktajam par ciemu statusu (nav noteiktas ciema robežas pašvaldības teritorijas plānojumā, nav koncentrēta apbūve).

Šāda situācija ir izveidojusies tāpēc, ka, nosakot likumā ciema statusa normas, (koncentrēta apbūve, ciema robežas iezīmētas pašvaldības teritorijas plānojumā) netika ņemta vērā vēsturiski veidojusies ciemu faktiskā situācija un veikto pētījumu par ciemiem secinājumi, jo ciemi Latvijā ir ļoti atšķirīgi pēc iedzīvotāju skaita, infrastruktūras objektu esamības, apbūves blīvuma, apdzīvotības rakstura un citām raksturojošām pazīmēm.

Saistībā ar minēto nepieciešams precizēt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. pantā noteikto ciema statusa definīciju, nosakot, ka ciems ir apdzīvota vietu ar vēsturiski vienotu, kompaktu vai izklaidus apbūvi un apvienojošu nosaukumu, papildinot to ar precizējumu – ka minētais attiecas arī uz jaunizveidotu apdzīvotu vietu.  Lai normatīvajos aktos varētu viegli nodalīt un definēt šos divus atšķirīgos ciemu veidus (ciems ar kompaktu apbūvi un ciems ar izklaidus apbūvi) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā jānosaka divi ciemu veidi ar atšķirīgām pazīmēm.   

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē ne ātrāk kā 2018. gada 25. janvārī.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Likumprojekts (VARAMlik_ATAVL_­201217), likumprojekta anotācija (VARAManot_ATAVL_201217).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, iesniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 17. janvārim, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem un pašvaldībām lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta Pašvaldību attīstības nodaļas vecākā eksperta Arvīda Pīlēģa e-pasta adresi: arvids.pilegis@varam.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta Pašvaldību attīstības nodaļas vecākais eksperts Arvīds Pīlēģis, tālr.Nr.67026530, e-pasts: arvids.pilegis@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
29.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta