Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju””
21.02.2018

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, sadzīves atkritumu apsaimniekotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ņemot vērā Eiropas Savienības politiku atkritumu apsaimniekošanas jomā, Latvijai ir būtiski jāsamazina apglabājamo atkritumu apjoms poligonos, kā arī jāattīsta atkritumu dalītā vākšana un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana.

Direktīvā 2008/98/EK Par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu ir paredzēts noteikt termiņu, kad dalībvalstīm ir jāievieš obligāta bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta vākšana. Lai izpildītu šo prasību projekts paredz savlaicīgi noteikt, ka līdz 2020. gada 31. decembrim visām Latvijas pašvaldībām savā administratīvajā teritorijā jāievieš BNA dalīta vākšana.

Papildus, praksē ir identificētas situācijas, kad komersanti, kuru saimnieciskās darbības rezultātā rodas būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi bieži vien nesaņem atļauju B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, vai arī neatskaitās par veiktajām darbībām ar būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem. Projekts paredz, ka darbības ar iepriekš minētajiem atkritumu veidiem varēs veikt vienīgi komersanti, kuri ir saņēmuši atļauju B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projekta izsludināšana plānota šī gada 8.marta Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji aicināti izteikt rakstiskus priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu sūtot informāciju uz e-pastu: pasts@varam.gov.lv vai natalija.slaidina@varam.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

10.

Cita informācija

11.

Atbildīgā amatpersona

Natālija Slaidiņa, t.67026487

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
17.02.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta