Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”
07.03.2018

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī ikviens valsts iedzīvotājs.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir pilnveidot tiesisko regulējumu, lai varētu nošķirt troksni, kas traucē sabiedrisko kārtību no vides trokšņa, kā piesārņojuma, kas reglamentējams ar Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk- MK noteikumi Nr. 16), ņemot vērā dažādos trokšņa izcelsmes avotus un raksturus. Līdz ar to likumprojekts novērsīs pretrunu, ka vides trokšņa normatīvais regulējums pašlaik ir ievietots LAPK Trīspadsmitajā nodaļā “Administratīvie pārkāpumi, kas apdraud sabiedrisko kārtību”, nevis LAPK Septītajā nodaļā “Administratīvie pārkāpumi vides, vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzībā”. Vienlaikus likumprojekts dos pilnvarojumu pašvaldībām vērsties pret sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, kas ir saistīti ar trokšņošanu, bet neiekļaujas MK noteikumu Nr. 16 esošajā tvērumā.

Ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes 105. panta normu, ka īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu, ir secināms, ka nepieciešams izstrādāt normatīvo regulējumu likuma līmenī, lai nodrošinātu ikviena cilvēka tiesības dzīvot labvēlīgā un veselībai nekaitīgā vidē.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē ne ātrāk kā pēc divām nedēļām no publicēšanas brīža.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Likumprojekts „ Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (VARAMlik_070318_LAPK.docx) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (VARAManot_070318_LAPK.docx).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 21. martam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta Pašvaldību attīstības nodaļas vecākās ekspertes Līgas Zvilnas-Karlsones e-pasta adresi: liga.zvilna-karlsone@varam.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību attīstības nodaļas vadītāja Dzintra Muzikante, tālr. 67026930, e-pasts: dzintra.muzikante@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

Skaties video tiešraidi!
 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
07.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta