Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - likumprojekts "Grozījums Elektronisko dokumentu likumā"
14.05.2018

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.       

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījums Elektronisko dokumentu likumā" (turpmāk – Likumprojekts)

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Privātpersonas (fiziskās personas un privāto tiesību juridiskās personas), kurām būs aktivizēts e-adreses konts, kā arī visas valsts pārvaldes iestādes (valsts un pašvaldību institūcijas).

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokola Nr.68 68.§ “Informatīvais ziņojums “Par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību” 3.punktā paredzēto uzdevumu un Ministru kabineta 2018.gada 20.marta sēdes protokola Nr.16 26.§ “Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"” 5.1. apakšpunktā doto uzdevumu.

Likumprojekta mērķis ir atvieglot privātpersonām publisko pakalpojumu saņemšanu elektroniskajā vidē, kad elektroniskajam dokumenti, kas tiek iesniegti valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšanai, izmantojot oficiālo elektronisko adresi valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, uzskatīt par pašrocīgi parakstītiem.

Papildus ar ministru kabineta protokollēmuma projektu tiek paredzēts uzdevums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) precizēt E-pakalpojuma nosaukumu, to mainot no “Iesniegums iestādei” uz “Lūguma, sūdzības, priekšlikuma vai jautājuma iesniegšana iestādei”, ņemot vērā faktu, ka Iesniegumu likums nav uzskatāms par vispārējo normatīvo aktu iesniegumu izskatīšanai valsts un pašvaldību iestādēs, un nav attiecināms pilnīgi uz visiem iesniegumiem.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt VSS – 31.05.2018.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – Likumprojekts, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 14.05.2018 līdz 25.05.2018., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Evija Jaunsleine, VARAM Publisko pakalpojumu departamenta Elektronisko pakalpojumu nodaļas vecākā konsultante, tālr. 67026941, evija.jaunsleine@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta