Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Dabas lieguma „Maņģenes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
03.08.2018

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Dabas lieguma „Maņģenes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi ”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dabas liegumā “Maņģenes meži” (turpmāk – dabas liegums) iekļauto nekustamo īpašumu īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai lietotāji, kā arī dabas lieguma apmeklētāji.

Kuldīgas novada pašvaldība.

Sabiedrība kopumā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Dabas liegums atrodas Kuldīgas novada Rumbas pagastā un izveidots īpaši aizsargājamo putnu (mednis, trīspirkstu dzenis u.c.) un biotopu (pārsvarā, mežu) aizsardzībai. Dabas lieguma platība - 2201 hektārs (paplašināts 2011. gadā), no kuriem 92% ir mežs.

Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz 2016. gadā apstiprināto dabas lieguma dabas aizsardzības plānu, un aizstās Ministru kabineta 2003. gada 20. janvāra noteikumus Nr. 23 „Dabas lieguma „Maņģenes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Līdz šim dabas lieguma teritorijai individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos noteikts funkcionālais zonējums. Noteikumu projekts turpmāk neizdalīs funkcionālās zonas, visā dabas lieguma teritorija piemērojot dabas liegumiem attiecināmos izmantošanas nosacījumus, nosakot specifiskākas prasības dažādiem meža tipiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2018.gada septembrī/oktobrī.

7.

Dokumenti

Pielikumā: noteikumu projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41. punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 20. augustam, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Diāna Saulīte, Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 67026587, e-pasts: diana.saulite@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta