Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās””
26.09.2018

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

1)Elektrisko un elektronisko iekārtu, to rezerves daļu un kabeļu ražotāji – apmēram 250 komersanti,

2)pilnvarotie pārstāvji, importētāji un izplatītāji – apmēram 1400 komersanti.

3)Elektrisko un elektronisko iekārtu lietotāji – visi Latvijas iedzīvotāji un komersanti,

4)Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotāji – apmēram 4 komersanti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”” (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir Latvijas normatīvajos aktos pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. novembra Direktīvas 2017/2102/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (turpmāk – direktīva 2017/2102/ES), kā arī vairāku Eiropas Komisijas (turpmāk – Komisija) deleģēto direktīvu prasības, ar kurām tiek izdarīti grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES par atsevišķu ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās III pielikumā, tādejādi piešķirt atbrīvojumu no vispārējā aizlieguma vairākiem svina un kadmija lietojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.

Noteikumu projekts stājas spēkā Oficiālo publikāciju un  tiesiskās informācijas likuma 7. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā, viens noteikumu projekta punkts stājas spēkā 2018. gada 21. novembrī, trīs noteikumu punkti stājas spēkā 2019.gada 12.jūnijā, bet astoņi noteikumu projekta punkti stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 18.10.2018.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2018.gada novembris.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2017.gada 10.oktobrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā eksperte I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta