Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem””
04.12.2018

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneriem piemēro atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa (turpmāk - nodoklis) samaksas, un nodokļa maksātājiem, kuri paši izveidoja, un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt atbilstību:

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas (ES) 2018/851, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem, prasībām;

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas (ES) 2018/852, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, prasībām;

- Eiropas Komisijas 2018. gada 19. jūnija Īstenošanas lēmumā C(2018)3736, ar ko nosaka metodiku, kā aprēķināms vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu gada patēriņš, un ar ko groza Lēmumu 2005/270/EK, noteiktajam prasībām;

- grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā attiecībā uz finanšu nodrošinājumu;

 

Noteikumu projektā:

- noteikta prasība apsaimniekotājam un nodokļa maksātājam slēgt līgumu par mājsaimniecībās radītā izlietotā iepakojuma savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kas ir noslēdzis ar attiecīgo pašvaldību līgumu par atkritumu apsaimniekošanu;

- noteikts no mājsaimniecībām savāktais minimālais izlietotā iepakojuma apjoms;

- noteikta prasība nodrošināt mājsaimniecībās radītā izlietotā iepakojuma pieņemšanu vai savākšanu bez maksas;

- papildinātas prasības par informācijas ievietošanu apsaimniekotāja un nodokļa maksātāja tīmekļvietnē;

- noteikta reģistrēšanas prasība;

- noteikta prasība iesniegt un uzturēt spēkā finanšu nodrošinājumu visu atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piemērošanas laiku;

- noteiktas jaunas izlietotā iepakojuma pārstrādes normas;

- noteikta vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa aprēķināšanas metodika un ziņošanas formāts;

- noteikts, ka visus dokumentus iesniedz elektroniski, reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā “TULPE” un aizpildot attiecīga parauga iesniegumu.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2018. gada 20. decembrī Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes:

VARAManot_261118_drn_Iep;

VARAMnot_261118_drn_Iep.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2018. gada 18. decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi tatjana.alekse@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tatjana Alekse, tālr.67026479, e-pasts: tatjana.alekse@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

Skaties video tiešraidi!

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
22.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta