Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi””
07.05.2019

1.      

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.     

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi””

projekts (turpmāk – noteikumi).

3.     

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

4.     

Dokumenta mērķgrupas

Publisko elektronisko iepirkumu sistēmas lietotāji (iepirkumu veicēji).

Publiskos iepirkumus uzraugošās institūcijas.

Juridiskas un fiziskas personas (piegādātāji), kas piedāvā tirgū pakalpojumus, preces un būvdarbus un kas piedalās iepirkumos, un iepirkuma procedūrās.

5.     

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 13.panta ceturtajai daļai, kā arī veiktajiem grozījumiem Konkurences likuma 7.panta pirmajā daļā, un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44.panta trešās daļas 1. un 4. punktā, nepieciešams noteikt Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošās valsts elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) attiecīgos kontrolējošo institūciju lietotājus un paredzēt to reģistrācijas kārtību.

Vienlaikus precizējamas arī pārējo sistēmas dalībnieku un to lietotāju reģistrācijas veidlapas, ietverot atrunu par personas datu apstrādes mērķi un datu subjekta apliecinājumu par informētību par attiecīgo faktu.

Lai mazinātu administratīvo slogu EIS lietotājiem, tiek vienkāršotas sistēmas noklusētās pieslēgšanās iespējas, nosakot alternatīvu piekļuvi ar Valsts informācijas sistēmu savietotāja vienotās piekļuves risinājumā atbalstītiem identifikācijas līdzekļiem (e-paraksts, interneta banku rekvizīti u.tml.) pēc reģistrējamā dalībnieka izvēles un iespējām.

 

6.     

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots iesniegt Ministru kabinetā līdz 22.06.2019.

7.     

Dokumenti

Pielikumā – noteikumi, to anotācija.

8.     

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.     

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 07.05.2019. līdz 21.05.2019., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Ingrīda Igaune, VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā konsultante, tālr. 66016780, ingrida.igaune@varam.gov.lv 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
29.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta