Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr. 390 “Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””
16.05.2019

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr. 390 “Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dabas liegumā “Zebrus un Svētes ezers” (turpmāk – dabas liegums) iekļauto nekustamo īpašumu īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai lietotāji, kā arī dabas lieguma apmeklētāji, makšķernieki.

Dobeles novada pašvaldība.

Sabiedrība kopumā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Dabas liegums izveidots Zebrus un Svētes ezeru un to apkārtējās ainavas aizsardzībai, nozīmīga putnu aizsardzības vieta. Dabas lieguma platība - 935 hektāri. Lielāko daļu dabas lieguma apsaimnieko akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”.

Zebrus ezerā tiek organizēta licencētā makšķerēšana.

Noteikumu projekts precizē laivu izmantošanas nosacījumus dabas liegums ezeros (pieļaujot izmantot personīgās laivas), kā arī dabas lieguma aizsardzības un izmantošanas prasības atbilstoši jaunākajiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2019.gada jūnijā.

7.

Dokumenti

Pielikumā: noteikumu projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41. punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2019. gada 31. maijam, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Diāna Saulīte, Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 67026587, e-pasts: diana.saulite@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
23.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta