Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai””
25.06.2019

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai”” (turpmāk – noteikumu projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts skar tos zemes īpašniekus vai lietotājus, kuru darbība augkopības nozarē var tikt ietekmēta no īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku būtiskiem postījumiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projektsizstrādāts pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvas, lai Latvijas normatīvajā regulējumā ienestu Eiropas Savienības (turpmāk – ES)normatīvā regulējuma prasības atbilstoši Komisijas 2019. gada 21. februāra Regulas (ES) Nr. 2019/316, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu deminimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (turpmāk – Regula Nr. 2019/316) 1. panta 2. punkta nosacījumiem.

 

Ņemot vērā ar spēkā stājušos Regulu Nr. 2019/316 izdarītos grozījumus Regulā Nr. 1408/2013, MK noteikumu Nr. 353 redakcija tiek pilnveidota atbilstoši aktuālajam ES normatīvajam regulējumam, paredzot tiesības ikvienai ES dalībvalstij vienam vienotam uzņēmuma piešķirt atbalstu līdz   25 000 euro triju fiskālo gadu periodā.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2019. gada jūlijs.

7.

Dokumenti

Pielikumā: noteikumu projekts un anotācija

8.

Cita informācija

Nav

9.

Atbildīgā amatpersona

Linda Teša, Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 67026587, e-pasts: linda.tesa@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
04.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta