Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam””
04.09.2019

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

1)                  seši videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāji, kam ir tiesības saviem līgumpartneriem piešķirt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm;

2)                  25 operatori, kuri nodrošina dzīvsudrabu saturošo atkritumu pagaidu uzglabāšanu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība:

1)      1) tiek precizēts MK noteikumu Nr.485 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunkts, precizējot prasības naftas produktu atkritumu dalītai savākšanai un reģenerācijai vai pārstrāde citā veidā, kas no vides aizsardzības viedokļa ir līdzvērtīga vai efektīvāka nekā reģenerācija;

2)                  tiek noteikts, ka operatori nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 17.maija Regulas Nr.2017/852/ES par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1102/2008 (turpmāk – Regula Nr.2017/852/ES) 14.1.punktā vai 14.2.punktā minētā reģistra iesniegšanu Valsts vides dienestā Regulas Nr.2017/852/ES 14.panta 4.punktā noteiktajā termiņā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 26.09.2019.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2019.gada novembris.      

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2019.gada 18.septembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
04.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta