Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - Likumprojekts “Grozījumi Iepakojuma likumā”
19.11.2019

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Iepakojuma likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts attiecas uz iepakotājiem (preces ražotājiem, pakalpojuma sniedzējiem, pārdevējiem vai izplatītājiem) un iepakojuma apsaimniekotājiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis – nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija direktīvas (ES) 2018/852, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, prasību pārņemšanu, par prioritāti izvirzot atkritumu rašanās novēršanu, tostarp atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju.

Iepakojuma likumā ir paredzēts izdarīt šādus grozījumus:

1) precizēt definīciju “atkārtoti lietojams iepakojums”, ietvert definīciju “kompozīta iepakojums” un svītrot definīcijas, kas attiecas uz atkritumiem vispārīgā nozīmē un ir noteiktas Atkritumu apsaimniekošanas likumā;

2) precizēt Iepakojuma likuma mērķi, ietverot pāreju uz aprites ekonomiku un Latvijas konkurētspējas veicināšanu;

3) precizēt iepakojumam izvirzāmās prasības;

4) precizēt prasības bioloģiski noārdāmam izlietotām iepakojumam, ja to reģenerē kompostējot;

5) paplašināt Iepakojuma likuma 12. pantu ar punktu saistībā ar izlietotā iepakojuma rašanos novēršanu un precizēt prasības izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmai;

6) precizēt nosacījumus attiecībā uz izlietoto iepakojumu, kas nosūtīts uz citām dalībvalstīm vai eksportēts pārstrādei vai reģenerācijai.

7) precizēt prasības attiecībā uz ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai;

8)  noteikt prasību VARAM vērtēt izlietotā iepakojuma pārstrādes mērķu izpildi un nepieciešamības gadījumā sagatavot plānu iesniegšanai Eiropas Komisijā;

9) noteikt deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par mērķrādītāju sasniegšanas aprēķināšanu un par Eiropas Komisijai iesniedzamo ziņojuma un plāna satura noteikšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt 2019. gada 5. decembrī Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes:

VARAManot_061119_iepak;

VARAMLik_061119_iepak.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2019. gada 3. decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi tatjana.alekse@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tatjana Alekse, tālr.67026479, e-pats: tatjana.alekse@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta