Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi" projekts
27.12.2019

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.       

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi" projekts (turpmāk – projekts).

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Reģionālā politika.

4.       

Dokumenta mērķgrupas

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" (turpmāk – 3.3.1. SAM) finansējuma saņēmēji un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projektu nepieciešams izstrādāt, lai:

1)     darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. SAM trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" (turpmāk – trešā atlases kārta) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma atlikumu 5 002 549 euro apmērā novirzītu 3.3.1. SAM otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" (turpmāk – otrā atlases kārta);

2)     noteiktu, ka neizmantotais 3.3.1. SAM pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" (turpmāk – pirmā atlases kārta), otrās un trešās atlases kārtas ERAF finansējums, kas atbrīvosies projektu īstenošanas rezultātā vai arī ERAF finansējums, par kuru pirmajā un otrajā atlases kārtā līdz 2020. gada 2. martam netiks iesniegti projektu iesniegumi, tiks novirzīts 3.3.1. SAM otrajai atlases kārtai;

3)     noteiktu, ka no ERAF finansējuma nav atbalstāma tādu komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšana, kurās paredzēta izmitināšana (viesnīcu, viesu māju un cita veida apmešanās vietu darbība);

4)     ikvienam projekta iesniedzējam/valsts atbalsta pretendentam skaidri un nepārprotami būtu zināms brīdis, kad tam ir piešķirtas likumīgas tiesības saņemt valsts atbalstu.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots iesniegt:

1.     izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē: 16.01.2020.

2.     izskatīšanai Ministru kabineta sēdē: 24.03.2020.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – projekts un tā anotācija

 

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6. apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

 

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 27.12.2019. līdz 13.01.2020., nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai, izsakot mutiski pa norādīto tālruni. 

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Liene Dorbe, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte, tālr. 66016767,  liene.dorbe@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta