Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”
14.01.2020

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts attiecas uz ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas komersantiem un to līgumpartneriem.

 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis – nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija direktīvas (ES) 2018/851, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem, prasību pārņemšanu attiecībā uz ražotāju paplašinātās atbildības sistēmām.

Dabas resursu nodokļa likumā ir paredzēts izdarīt šādus grozījumus:

1) precizēt definīciju “apsaimniekotājs”, aizstāt definīciju “apsaimniekošanas sistēma” ar “ražotāja paplašinātās atbildības sistēma” un papildināt likumu ar definīciju “preces ražotājs”;

2) precizēt valsts un pašvaldību institūciju kompetenci, nosakot, ka:

- VARAM ietver jautājumus attiecībā uz ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu attiecīgajā plānā;

- VVD administrē un kontrolē ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas piemērošanu;

- pašvaldības sadarbojas ar apsaimniekotājiem;

3) precizēt prasības apsaimniekotājam, nosakot, ka:

- tā veidotā sistēma aptver noteikto preču klāstu;

- līgumpartneru maksājumi pēc iespējas diferencēti, lai veicinātu tādu preču un preces iepakojuma veidu tirgū laišanu, kuru apsaimnieko atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5. pantā ietvertajām prasībām;

4) precizēt prasību preces ražotājam segt noteiktās izmaksas, kas saistītas ar ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas darbību;

5) noteikt prasības ārvalstu personai;

6) izslēgt definīciju “plastmasas iepirkumu maisiņi” un “vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt 2020. gada 30. janvārī Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes:

VARAManot_060120_DRN;

VARAMLik_060120_DRN.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2020. gada 28. janvārim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi tatjana.alekse@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tatjana Alekse, tālr.67026479, e-pats: tatjana.alekse@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta