Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" projekts
04.02.2020

1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz operatoriem, kas veic likuma “Par piesārņojumu” 1.pielikumā minētās darbības un šo noteikumu 1.un 2.pielikumā minētās darbības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis - pilnveidot un aktualizēt normatīvo regulējumu saistībā ar grozījumiem, kas veikti likumā “Par piesārņojumu” (likums “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”” stājies spēkā 2018. gada 10. maijā), kā arī lai daļēji pārņemtu prasības, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvas 2015/2193/ES par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām (turpmāk – direktīva 2015/2193).

Noteikumos paredzēts izdarīt šādus grozījumus:

1)      C kategorijas piesārņojošām darbībām vairs netiks izsniegti C kategorijas apliecinājumi, bet tiks veikta reģistrācija.;

2)      C kategorijas sadedzināšanas iekārtām tiks izsniegti lēmumi par reģistrāciju, kur tiks iekļauta informācija par iekārtu, par tās emisijām, kurināmo, pieprasītām atkāpēm u.c.

3)      Tiek svītrotas normas, kas saistītas ar terminētām atļaujām (tā kā piesārņojošas darbības atļaujām vairs nav termiņa, tad šīs normas ir zaudējušas savu nozīmi);

4)      Tiek saīsināti dažādi termiņi saistībā ar atļauju iesniegumu apriti;

5)      Tiek paredzēts, ka vairs netiek precīzi reglamentēts iesnieguma un atļaujas veidlapas paraugs, bet tiek paredzēts, ka noteikumu 3. pielikums  satur iesniegumā atļaujas saņemšanai iekļaujamo informāciju;

6)      Tiek precizētas piesārņojošās darbības 1. un 2.pielikumā un tiek svītrotas vairākas darbības 2.pielikumā, kas pēc Valsts vides dienesta sniegtās informācijas nerada būtisku piesārņojumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada martā.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes:

VARAManot_030220_atlaujas;

VARAMNot_030220_atlaujas.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2020. gada 17.februārim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi guna.smerlina@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Guna Šmerliņa, tālr.67026578, e-pasts: guna.smerlina@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta