Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta izstrādes procesā – Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"
03.03.2020

1.

Dokumenta veids

Likuma grozījums

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Visas valsts institūcijas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada valsts informācijas sistēmu darbību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta “Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” (turpmāk – likumprojekts) mērķis ir noteikt Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (turpmāk – AVIS) darbības regulējumu, kas nosaka valstī centralizētu atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājumu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai un iekļaut deleģējumu AVIS noteikumu izstrādei un lietošanai. AVIS tiek izstrādāta projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta”, Nr. 2.2.1.1/19/I/002” ietvaros.  Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” 40. punktam, nozares ministrija, kā finansējuma saņēmējs vai kā sadarbības partneris, vai kā tiešās pārvaldes iestāde, kuras padotībā atrodas finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris, nodrošina, lai tad, kad ir pabeigta projekta īstenošana, būtu apstiprināts tiesiskais regulējums, kas nosaka projekta ietvaros izveidotās vai attīstītās informācijas sistēmas vai izveidotā elektroniskā pakalpojuma darbību un lietošanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt 2020.gada 19.marta Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes: VARAMLikgroz_280220_AVIS; VARAM_anot_Likgroz_280220_AVIS.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Mikus Jēkabsons, tālr. 66016754, e-pats: mikus.jekabsons@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta