Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta izstrādes procesā – Likumprojekts “Grozījums Gaujas nacionālā parka likumā”
07.04.2020

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījums Gaujas nacionālā parka likumā” (turpmāk – likumprojekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā iekļauto meža īpašumu īpašnieki, kuru mežam nav apstiprināta meža apsaimniekošanas plāna.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saskaņā ar Gaujas nacionālā parka likuma 8. panta otro daļu dabas lieguma zonā meža resursu saimnieciskā izmantošana (kas ietver gan galveno cirti, kopšanas cirti, gan arī sanitāro cirti) iespējama saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu (turpmāk – plāns), ievērojot arī citus noteiktos nosacījumus (piemēram, aizliegts bojāt īpaši aizsargājamos biotopus, īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes). Vairāk kā pusei (jeb 6 456 ha) privātīpašumā esošajiem mežiem dabas lieguma zonā nav apstiprināta plāna.

2019. gada Meža kaitēkļu un slimību monitoringa rezultāti norādīja uz strauju egļu astoņzobu mizgrauža Ips typographus L. populācijas pieaugumu. Mizgraužu populācija sasniedza augsta kaitējuma riska slieksni Vidzemes centrālajā un ziemeļu daļā (t.sk., arī Gaujas nacionālā parka teritorijā).

Likumprojekts izstrādāts, lai meža īpašnieki, kuru meža īpašums atrodas Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā un meža īpašumam nav apstiprināta meža apsaimniekošanas plāna, varētu veikt mizgrauža izplatības ierobežošanas pasākumus, ja tādi ir nepieciešami (ar nosacījumu, ka attiecīgajā mežaudzē nav konstatēts īpaši aizsargājamo sugu dzīvotne vai īpaši aizsargājams biotops), saņemot Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu un Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīvu atzinumu bojāto koku nociršanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2020.gada aprīļa beigas/maija sākums.

7.

Dokumenti

Pielikumā: likumprojekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41. punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2020. gada 21. aprīlim, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Diāna Saulīte, Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 67026587, e-pasts: diana.saulite@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta