Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Normatīvie aktiApstiprinātie normatīvie akti
 
 
 
Emisiju tirdzniecība

       Latvijas likumi:

 • Likums par piesārņojumu ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 14.07.2011.

 • Dabas resursu nodokļa likums
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa izraksts)


  Ministru kabineta noteikumi:

 • 2013.gada 26.februāra noteikumi Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem”;
 • 2012.gada 13.novembra noteikumi Nr.769 „Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā”;
 • 2013.gada 9.jūlija noteikumi Nr.366 „Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā”;
 • 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.1059 „Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību”
 • 2004.gada 3.augusta noteikumi Nr.661 „Kārtība, kādā notiek darbības ar emisijas kvotām un tiek veidoti iekārtu kopfondi”

  Eiropas savienības normatīvie akti:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Direktīva Nr.2003/87/EK, ar kuru nosaka siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas izveidi Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 27.oktobra Direktīva Nr.2004/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru izveido siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu Kopienā, ņemot vērā Kioto Protokola projekta mehānismus;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīva Nr.2008/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīva Nr.2009/29/EK, ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu;
 • Eiropas Komisijas 2012.gada 21.jūnija Regula Nr.601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK;
 • Eiropas Komisijas 2012.gada 21.jūnija Regula Nr.600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK;
 • Eiropas Komisijas 2013.gada 2.maija Regula Nr.389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK un Lēmumu Nr. 406/2009/EK un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 920/2010 un Regulu (ES) Nr. 1193/2011.

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
16.07.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta