Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Normatīvie aktiApstiprinātie normatīvie akti
 
 
 
Emisiju tirdzniecība

       Latvijas likumi:

 • Likums par piesārņojumu ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 14.07.2011.

 • Dabas resursu nodokļa likums
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa izraksts)


  Ministru kabineta noteikumi:

 • 2013.gada 26.februāra noteikumi Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem”;
 • 2012.gada 13.novembra noteikumi Nr.769 „Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā”;
 • 2013.gada 9.jūlija noteikumi Nr.366 „Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā”;
 • 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.1059 „Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību”
 • 2004.gada 3.augusta noteikumi Nr.661 „Kārtība, kādā notiek darbības ar emisijas kvotām un tiek veidoti iekārtu kopfondi”

  Eiropas savienības normatīvie akti:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Direktīva Nr.2003/87/EK, ar kuru nosaka siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas izveidi Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 27.oktobra Direktīva Nr.2004/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru izveido siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu Kopienā, ņemot vērā Kioto Protokola projekta mehānismus;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīva Nr.2008/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīva Nr.2009/29/EK, ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu;
 • Eiropas Komisijas 2012.gada 21.jūnija Regula Nr.601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK;
 • Eiropas Komisijas 2012.gada 21.jūnija Regula Nr.600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK;
 • Eiropas Komisijas 2013.gada 2.maija Regula Nr.389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK un Lēmumu Nr. 406/2009/EK un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 920/2010 un Regulu (ES) Nr. 1193/2011.

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
23.10.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta