Par ministriju
  Ministrs
  Parlamentārais sekretārs
  Valsts sekretārs
  Struktūra
  Padotības iestādes
  Informācija par budžeta izdevumiem
  Informācija par darba grupām
  Informācija par īpašumiem
  Vēsture
  Ministrijas logo
  Personas datu apstrāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Par ministrijuPadotības iestādes
 
 
 
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas institūcijas

Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”

Informācija sagatavota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 29. panta otro daļu.

 

Valsts akciju sabiedrība „Elektroniskie sakari” galvenie darbības virzieni:

 • pārvaldīt radiofrekvenču spektru un numerāciju, lai nodrošinātu to racionālu un efektīvu izmantošanu;
 • sniegt EMS (elektromagnētiskās saderības) un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumus;
 • plānot radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un noteikt radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas darbībai;
 • piešķirt radioiekārtai pazīšanas (izsaukuma) signālus;
 • Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos un konvencijās noteiktajā kārtībā koordinēt un reģistrēt radiofrekvenču piešķīrumu;
 • sadarboties ar citu valstu sakaru administrācijām un piedalīties sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, lai veicinātu radiofrekvenču spektra un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumu efektīvu izmantošanu;
 • veikt radiofrekvenču spektra radiomonitoringu un radioiekārtu parametru mērījumus;
 • pārbaudīt pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidrot šo traucējumu avotus un pieņemt lēmumu par traucējumu novēršanu;
 • pieņemt lēmumus par normatīvajiem aktiem neatbilstoši lietotu radioiekārtu darbības pārtraukšanu;
 • izsniegt radioamatieru apliecības;
 • akceptēt vai noraidīt elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus.

 

1.

Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

Valsts akciju sabiedrība „Elektroniskie sakari”, juridiskā adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija; pamatkapitāla lielums: 8995637.00 EUR; valsts līdzdalības apmērs 100%; www.vases.lv

Valde:

Valdes priekšsēdētājs: Jānis Bārda.

Valdes locekle Vija Gēme.

2.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Stratēģiskais mērķis: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 18.punktu un 7.pantu valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt racionālu un efektīvu radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu pārvaldi elektronisko sakaru nozarē, pilnveidot radiofrekvenču pārvaldības mehānismu, nodrošināt nepārtrauktu radiofrekvenču spektra uzraudzību un efektīvu frekvenču resursu plānošanu.

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļas noteikumiem, kad publiska persona var veikt komercdarbību:

1. atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrās daļas 1.punktam, jo tā darbojas jomā, kurā tiek novērsta tirgus nepilnība, proti, pastāv dabiskais monopols.

2. atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrās daļas 2.punktam, jo sabiedrība darbojas, lai nodrošinātu pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

3. atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrās daļas 3.punktam, jo sabiedrība pārvalda tādu valsts īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgs valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

3.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalības citās sabiedrībās. 

4.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Edvīns Balševics.

5.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

Aktuālie pārskati pieejami vietnē: https://www.vases.lv

 

https://www.vases.lv/lv/content/finanses-atalgojuma-politikas-pamatprincipi#gada

6.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Dividendes par 2018. gadu EUR 71 167,10 (no 2018. gada peļņas, maksājums veikts 2019.gadā saskaņā ar akcionāra lēmumu).

Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari”  izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā 2018.gadā:

 

EUR

Dividendes (no iepriekšējā gada peļņas)

61 802

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

1 236 807

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

663 553

Pievienotās vērtības nodoklis

167 289

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

22 092

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

401

Dabas resursu nodoklis

92

Kopā

2 152 036

7.

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Ministru kabinets 2016. gada 20. septembrī izskatīja informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari"" (protokols Nr. 46 73.§ 2.punkts) un atbalstīja valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" un saglabāja tās pašreizējo juridisko statusu ar 100 procentiem valsts kapitāldaļu.

8.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav plānotas.

9.

Citas ziņas, kuras valsts kapitāla daļu turētājs uzskata par nepieciešamu publiskot vai kuru publiskošana noteikta koordinācijas institūcijas izstrādātajās vadlīnijās

Nav

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
10.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta