Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiMetodiskie materiāliMetodiskie materiāli pašvaldībāmDarbs pēc novadu pašvaldību izveides
 
 
 
Domes priekšsēdētāja vēlēšanas

Jaunievēlētās novada domes pirmās sēdes sasaukšana, atklāšana un vadīšana

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 19.panta pirmo daļu un otro daļu jaunievēlētās novada domes pirmo sēdi sasauc un līdz domes priekšsēdētāja ievēlēšanai vada novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” Pārejas noteikumu 29.punktam jaunievēlētās vietējās pašvaldības uz domes pirmo sēdi sanāk 2009.gada 1.jūlijā. (Domes pirmo sēdi ieteicams sasaukt līdz plkst. 12-oo, 01.07.2009.)

Domes sēdes atklāšana

Novada domes sēdi var atklāt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no ievēlēto deputātu skaita (likuma „Par pašvaldībām” 34.panta pirmā daļa). ________novada domē saskaņā ar Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 2. panta pirmo daļu ievēlēti ____deputāti. Ja jaunievēlētās domes pirmajā sēdē deputātu skaits nesastāda kvorumu, sēdi nedrīkst atklāt. Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam 2009.gada 1.jūlijā jāsasauc atkārtota sēde, informējot visus ievēlētos deputātus par šīs sēdes vietu un laiku.
 
Sēdes vadītājs atklāj domes sēdi, nosaucot deputātu skaitu, kuri piedalās un deputātu skaitu, kuri nav ieradušies uz domes sēdi, un ierosina par domes sēdes līdz domes priekšsēdētāja ievēlēšanai protokolētāju apstiprināt novada vēlēšanu komisijas sekretāri (var būt citi varianti).
 
Darba kārtības apstiprināšana
Sēdes vadītājs saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 27.panta pirmo daļu paziņo domes pirmās sēdes darba kārtību: „___________ novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
 
Kandidātu izvirzīšana aizklātām domes priekšsēdētāja vēlēšanām
Sēdes vadītājs domes deputātiem ierosina izvirzīt kandidātus domes priekšsēdētāja vēlēšanām (likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešā daļa). Pēc kandidātu izvirzīšanas sēdes vadītājs ierosina nobalsot par kandidātu izvirzīšanas pārtraukšanu un kandidātu uzvārdu ierakstīšanu aizklātās balsošanas vēlēšanu zīmēs. Sēdes vadītājs dod iespēju izteikties izvirzītajiem kandidātiem un uzdot viņiem jautājumus, kā arī apspriest kandidatūras, ja deputāti izsaka šādu vēlmi.
 
Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas
Sēdes vadītājs ierosina vienoties par balsu skaitīšanas komisijas skaitlisko sastāvu, tad par vārdisko sastāvu. Sēdes vadītājs ierosina balsot par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu (komisijā vismaz trīs personas, var arī nebūt deputāti).
 
Sēdes vadītājs pasludina pārtraukumu, kurā balsu skaitīšanas komisija ievēl priekšsēdētāju un ieraksta vēlēšanu zīmēs kandidātus domes priekšsēdētāja vēlēšanām. Pēc pārtraukuma sēdes vadītājs dod vārdu balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam, kurš iepazīstina ar balsošanas kārtību.
 
Sēdes vadītājs izsludina pārtraukumu, kurā notiek aizklātā balsošana un kurā balsu skaitīšanas komisija saskaita par domes priekšsēdētāja kandidātiem nodotās balsis.
 
Pēc balsošanas pārtraukuma sēdes vadītājs dod vārdu balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam, kurš paziņo aizklātās balsošanas rezultātus.
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 19.panta ceturto daļu novada domes priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja kandidāts saņēmis vairāk nekā pusi no novada domes deputātu balsīm Ja šis nosacījums izpildīts, sēdes vadītājs pasludina priekšsēdētāju par ievēlētu un nodod domes sēdes vadību viņam.
 
Sēdes protokolētājs noformē domes pirmās sēdes protokolu un lēmumu par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu, ņemot vērā metodiskos ieteikumus (sk. pielikumā).
 
Jaunievēlētā novada domes priekšsēdētāja ieteicamā turpmākā rīcība
Novada domes priekšsēdētājs iesaka apstiprināt par turpmākās domes sēdes protokolētāju ___________________.
 
Novada domes priekšsēdētājs var ierosināt sēdes turpinājumā izskatīt, piemēram, šādus jautājumus, iekļaujot tos sēdes darba kārtībā: novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana, novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšana, novada pašvaldības izpilddirektora iecelšana amatā (var būt citi jautājumi). Deputātiem jābalso par ierosinātās darba kārtības apstiprināšanu. Darba kārtība ir apstiprināta, ja par to nobalso 2/3 no klātesošajiem domes deputātiem (Likuma „Par pašvaldībām” 31.pants). Ja darba kārtība netiek apstiprināta, deputātiem jāvienojas par turpmāko rīcību.
 
Novada domes priekšsēdētājs var paziņot par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot darba kārtību (likuma „Par pašvaldībām” 28.panta trešā daļa). Ārkārtas sēdes darba kārtībā vēlams iekļaut aktuālus jautājumus, par kuriem pieņemami lēmumi novada domes sekmīgai darbības uzsākšanai. Domes ārkārtas sēdes lēmumu projektiem jābūt pieejamiem novada  domes deputātiem ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes (likuma „Par pašvaldībām” 30.pants).
 
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 19.panta piektās daļas nosacījumus – ja neviens no kandidātiem nesaņem nepieciešamo balsu vairākumu pirmajā kārtā, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem 2 kandidātiem, kuri saņēmuši visvairāk balsu. Ievēlēts ir tas kandidāts, kurš saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu. Ja arī otrajā kārtā neviens no kandidātiem nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu vairākumu, tiek rīkota balsošana par to kandidātu, kurš otrajā kārtā saņēmis vairāk balsu.
 
Ja neviens no kandidātiem trešajā kārtā nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkotas jaunas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas (likuma „Par pašvaldībām” 19.panta sestā daļa).
 
Tā kā tiesību aktos nav noteikts, kādā termiņā šīs vēlēšanas rīkojamas, novada domes deputātiem, kuri pilnvaras ieguvuši ar novada domes pirmās sēdes dienu, vajadzētu bez kavēšanās vienoties par nākamās domes sēdes sasaukšanas laiku. Ieteicams izvēlēties nākamo dienu pēc novada domes pirmās sēdes dienas, informējot par to novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, kuram būs jāvada arī šī novada domes sēde līdz domes priekšsēdētāja ievēlēšanai.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta