Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiMetodiskie materiāliMetodiskie materiāli pašvaldībāmDarbs pēc novadu pašvaldību izveides
 
 
 
Novada pašvaldības nolikuma pieņemšana

Likuma ,,Par pašvaldībām’’ 24.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Savukārt, atbilstoši likuma ,,Par pašvaldībām’’ 24.panta otrajai daļai, novada pašvaldības nolikumā nosaka:

1.  pašvaldības teritoriālo dalījumu;
2.  pašvaldības administrācijas struktūru;
3.  domes komitejas, to skaitlisko sastāvu, kompetenci un darba organizāciju;
4.  domes  un tās komiteju darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;
5.  pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtību un līgumu noslēgšanas procedūru;
6.  kārtību, kādā privātpersonas var iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem
7.  līgumiem un  domes sēžu protokoliem;
8.  pašvaldības administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību;
9.  kārtību, kādā pašvaldības institūcijās pieņem apmeklētājus un izskata iesniegumus;
10.  kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem;
11.  kārtību,   kādā   domes   priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības un dokumentu nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
12.  kārtību, kādā rīko publisko apspriešanu;
13.  citus jautājumus, kuri attiecas uz domes vai administrācijas darbu.

Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 1.punktu novada pašvaldības nolikumu apstiprināt var tikai novada dome.

Likuma ,,Par pašvaldībām’’ 24.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas, ja tajā nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks. Pēc pašvaldības nolikuma pieņemšanas tam jābūt brīvi pieejamam pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldē. Pašvaldības nolikumu triju dienu laikā pēc tā parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.


NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA UN LĒMUMA PARAUGS

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta