Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiMetodiskie materiāliMetodiskie materiāli pašvaldībāmDarbs pēc novadu pašvaldību izveides
 
 
 
Valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību institūciju un citu interesentu informēšana par novada pašvaldības statusu un rekvizītu maiņu

Novada pašvaldība saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu ir vietējās pašvaldības statusā, bet, ņemot vērā likuma 4.pantu, novada pašvaldība, realizējot vietējo pārvaldi, likumā noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts, bet privāttiesību jomā novada pašvaldībai ir juridiskās personas tiesības. Par novada pašvaldības tagadējo statusu ieteicams informēt valsts pārvaldes iestādes u.c. interesentus.

Ar novada pašvaldības izveidošanu, būs mainījušies vairāki tās rekvizīti. Novada domei ir jāizveido sava veidlapa, kā arī novada institūcijām ir jānomaina veidlapas, jo mainās pašvaldības nosaukums un adreses pieraksts, kā arī jāpasūta novada domes zīmogs un institūciju zīmogi. Kur nepieciešams, jānomaina izkārtnes.

Izstrādājot novada domes un tās institūciju veidlapas, kā arī dažādu pārvaldes dokumentu vienotās formas, jāņem vērā Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi". 

Novada domes zīmogs un institūciju zīmogi jāpasūta, ņemot vērā likuma "Par Latvijas valsts ģerboni"nosacījumus par dažāda veida ģerboņu lietošanu attiecīgajos zīmogos, piemēram, dzimtsarakstu nodaļām, vēlēšanu komisijām, bāriņtiesām (izdarot apliecinājumus) ir tiesības lietot zīmogu ar  papildināto mazo valsts ģerboni, bet citas novada pašvaldības iestādes – zīmogu ar mazo valsts ģerboni.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem nr.384 „Adresācijas noteikumi” Valsts adrešu reģistrs pēc juridiskā fakta konstatēšanas par novada izveidošanu (novada domes pirmā sēde) Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā (turpmāk šajā apakšnodaļā – datu bāze) reģistrē jauno novadu (turpmāk šajā apakšnodaļā –  adresācijas objekts).

Līdzko novads tiek reģistrēts datu bāzē, novadam tiek piesaistītas tajā ietilpstošās teritoriālās vienības (novada pilsētas, novada pagasti), un jaunajai administratīvajai teritorijai – novadam tiek piešķirts adrešu klasifikatora kods, bet teritoriālajām vienībām paliek iepriekšējie adrešu klasifikatora kodi. Datu bāzē ietilpstošajiem adresācijas objektiem adreses mainās automātiski. Līdz ar to reģistri (Nekustamā īpašuma valsts kadastrs, Iedzīvotāju reģistrs, Lattelekom, Latvenergo u.c. reģistri), kuriem ir tiešsaiste ar Valsts adrešu reģistru jau nākamajā dienā saņem šī reģistra datus – adresācijas objektu jaunās adreses.

Par novada pašvaldības iepriekšminēto rekvizītu maiņu arī ieteicams informēt valsts pārvaldes iestādes, līgumpartnerus u.c. interesentus.

NB! IEVĒRĪBAI:

Tā kā angļu valodā nav vārda "novads" precīza tulkojuma, bet "novads" ir vietējā pašvaldība, ieteicams lietot tulkojumu "local municipality", iekavās norādot vārdu "novads".

Piemēram, Krustpils local municipality (novads).

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta