Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiMetodiskie materiāliMetodiskie materiāli pašvaldībāmDarbs pēc novadu pašvaldību izveides
 
 
 
Novada pašvaldības budžeta pieņemšana

Saskaņā likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam” 58.panta pirmo daļu jaunizveidotās novada pašvaldības budžetu apstiprina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc jaunizveidotās novada pašvaldības domes pirmās sēdes.

Ņemot vērā pašreizējo saspringto ekonomisko situāciju un finanšu līdzekļu nepietiekamību valstī, kas rada ievērojamas problēmas un grūtības valsts un arī pašvaldību darbībā, jaunizveidotā novada pašvaldībai ir svarīgi pēc iespējas ātrāk (ieteicams mēneša laikā) apstiprināt jaunizveidotā novada budžetu.

Pirms novada pašvaldības budžeta apstiprināšanas ieteicams  pieņemt domes lēmumu par novada pašvaldības administratīvajā teritorijā iekļauto bijušo vietējo pašvaldību budžetu apvienošanu, (likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37.pants).

Budžetus apvieno, saskaitot bijušo vietējo pašvaldību plānotos budžeta ieņēmumus un izdevumus pa budžeta klasifikācijas kodiem (likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 11.panta pirmās daļas 1.punkts).

Apvienotajā budžetā zem attiecīgā klasifikācijas koda norāda visus ieņēmumus un izdevumus par katru iestādi, piemēram:

 

Klasifikācijas kods
Ieņēmumi pēc klasifikācijas
Plāns 2009.g
21351
Mācību maksa
21351
 
......Mākslas skola
11 000
 
.......Mūzikas skola
20 440
 
.....................
.......
21352
Ieņēmumi no pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
140 950
 
......pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde
58 500
 
......pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”
23 000
 
......pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”
56 000
 
......Bērnu un jauniešu interešu centrs
3 450
 
..........................
..........
 
 
 
 
Klasifikācijas kods
Izdevumu veidi
Plāns 2009.g
01.110
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
540 293
1111
.......novada dome
389 400
1112
.......pagasta administrācija
23 896
1113
.......pagasta administrācija
43 127
1114
Vēlēšanu komisijas darbība
7 070
1115
.......apmeklētāju pieņemšanas centrs
76 800
1116
................
..........

Pēc 2009.gada 1.jūlija visi darbinieku atalgojumi tiek maksāti no novada apvienotā budžeta (klasifikācijas kods- vispārējie valdības dienesti). Novada domes priekšsēdētājs var izdod rīkojumu par bijušo vietējo pašvaldību kontu slēgšanu un norāda novada administrācijas kontu, uz kuru jāpārskaita tajos esošie naudas līdzekļi.

Līdzekļi no valsts budžeta (dotācijas un mērķdotācijas atbilstoši kārtējā gada valsts budžeta likumam), dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi un citi maksājumi, kurus veic Valsts kase, novada domei tiks pārskaitīti kā apvienotajām pašvaldībām apstiprināto līdzekļu summa (likuma „Par pašvaldību budžetiem” 39.pants).Bez tam novada pašvaldība ir visu tās sastāvā iekļauto pašvaldību budžetu saistību pārņēmēja(likuma „Par pašvaldību budžetiem ” 40.pants)


NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA UN LĒMUMA PARAUGS

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta