Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiMetodiskie materiāliMetodiskie materiāli pašvaldībāmDarbs pēc novadu pašvaldību izveides
 
 
 
Sociālās aprūpes un sociālās palīdzības organizācija novadā

Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kurā noteikts, ka viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), jaunizveidotajai novada pašvaldībai ieteicams 2009.gada jūlija mēnesī izskatīt jautājumus par šīs autonomās funkcijas izpildes organizāciju novada administratīvajā teritorijā.

Lemjot par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, novada domei jāievēro Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļas nosacījums - pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Novada domes deputātiem pēc iespējas ātrāk būtu jāvienojas par sociālās aprūpes un sociālās palīdzības organizācijas struktūrām un šo pakalpojumu sniegšanas kārtību novada administratīvajā teritorijā un jāpieņem attiecīgi lēmumi, jo pašlaik saspringtajā ekonomikas un finanšu situācijā valstī šie jautājumi arvien biežāk kļūs par prioritāriem jebkuras pašvaldības darbībā.

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, novada pašvaldībai jāizveido pašvaldības iestāde – sociālais dienests, kurā strādā ne mazāk kā trīs sociālā darba speciālisti un vismaz vienam no sociālajā dienestā nodarbinātajiem jābūt sociālajam darbiniekam. Šādas ir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta prasības, bet šī likuma Pārejas noteikumu 17.punktā noteikts, ka tās pašvaldības, kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 3000, sociālo dienestu kā atsevišķu pašvaldības iestādi izveido ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.augustam un ka līdz sociālā dienesta kā atsevišķas pašvaldības iestādes izveidošanai, sociālā dienesta uzdevumu izpildi novada pašvaldībās nodrošina novada dome vai tās deleģēta institūcija. Līdz ar to novada domei, ja pašvaldības iedzīvotāju skaits nepārsniedz 3000, jāpieņem  lēmums par sociālā dienesta uzdevumu izpildes nodrošināšanu – vai šo uzdevumu izpildi nodrošinās dome vai tās deleģēta institūcija (piemēram, pašvaldības administrācijas struktūrvienība (sociālā nodaļa), ja tāda izveidota).

Organizējot sociālo dienestu, svarīgi paredzēt sociālā darba speciālistu amatus arī novada pagastu/pilsētu pārvaldēs. Papildus dažādu specialitāšu sociālajiem darbiniekiem būtu nepieciešama arī mājas aprūpētāju mobila vienība.

Novadā ieteicams ieviest Sociālā dienesta vienotās informācijas sistēmu. Pašvaldību vienotās informatīvās sistēmas programmatūrā ir arī sociālo datu apakšprogramma. ES 2007.-2013.gadam paredzēto struktūrfondu apguves periodā ir paredzēts finansējums apakšprogrammas paplašināšanai, lai 2010. gadā izveidotu tiešsaistes datu pārraidi ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.


NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA UN LĒMUMA PARAUGS

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta