Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiMetodiskie materiāliMetodiskie materiāli pašvaldībāmDarbs pēc novadu pašvaldību izveides
 
 
 
Amatu saraksta un struktūrvienību reglamenta apstiprināšana

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmā daļa nosaka, ka Ministru kabinets, Ministru kabineta loceklis, atvasinātas publiskas personas orgāns vai iestādes vadītājs izdod iekšējos normatīvos aktus:

1.  uz normatīvā akta pamata;
2.  pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.un 2.punktam, publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros izdod iekšējos normatīvos aktus par:

1.  iestādes uzbūvi un darba organizāciju (nolikums, reglaments);
2.  struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju (reglaments).

Likuma ,,Par pašvaldībām’’ 41.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). Likuma ,,Par pašvaldībām’’ 24.panta otrās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības nolikumā nosaka pašvaldības administrācijas struktūru.

Līdz ar to, pēc pašvaldības nolikuma apstiprināšanas novada domei, ievērojot pašvaldības nolikumu, jāapstiprina struktūrvienību reglamenti. RAPLM vērš uzmanību uz to, ka šī prasība piemērojama tikai tiem gadījumiem, kad pašvaldības administrācija sastāv no vienas vai vairākām struktūrvienībām. Savukārt, ja pašvaldības administrācija tiek izveidota kā iestāde, tad saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu novada dome apstiprina iestādes nolikumu. Iestādes (pašvaldības administrācijas) struktūrvienības reglamentus šādā gadījumā apstiprinās iestādes vadītājs, nevis novada dome. 

Amatu sarakstu sastāda, ņemot vērā nepieciešamo pašvaldības amatpersonu un darbinieku skaitu, lai veiktu ar likumiem noteiktās funkcijas (pienākumus, uzdevumus). Ļoti svarīgi pašreizējā saspringtajā ekonomikas un finanšu situācijā valstī, izvēlēties un domes sēdē apstiprināt optimālāko variantu. Struktūrvienību reglamenti  domes sēdē apstiprināmi pēc izskatīšanas attiecīgajās pastāvīgajās komitejās un atzinuma saņemšanas no tām.


NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA UN LĒMUMA PARAUGS

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta