Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiMetodiskie materiāliMetodiskie materiāli pašvaldībāmDarbs pēc novadu pašvaldību izveides
 
 
 
Kultūras pakalpojumu sniegšanas organizācija novadā

Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kurā noteikts, ka viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, jaunizveidotajai novada pašvaldībai ieteicams izskatīt jautājumu par kultūras pakalpojumu sniegšanas organizāciju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vienlaicīgi ar izglītības un sporta jautājumu izskatīšanu.

Galvenās kultūras iestādes bijušajās pagastu/pilsētu pašvaldībās ir bibliotēkas, tautas nami (kultūras nami) un atsevišķos gadījumos muzeji. Novada domei jālemj par to saglabāšanu vai optimizāciju. Lemjot par bibliotēkām, novada domei jāņem vērā šāds Bibliotēku likuma 29.panta ceturtās daļas nosacījums – ikvienai pašvaldībai jānodrošina savā administratīvajā teritorijā bibliotekāro pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem. Lemjot par pašvaldības muzejiem, novada domei jāņem vērā šāds Muzeju likuma 8.panta otrās daļas nosacījums - pašvaldību muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē attiecīgā pašvaldība, konsultējoties ar Muzeju padomi.

Tradicionāli bibliotēkas lielākajā daļā pašvaldību ir organizētas kā atsevišķas iestādes, kas atbilst Bibliotēku likuma 7.panta otrās daļas nosacījumam, bet šajā otrajā daļā ir paredzēts, ka pašvaldības bibliotēka var būt arī tās struktūrvienība. 

Pēc rajonu pašvaldību reorganizācijas aktuāls kļūs jautājums par Bibliotēku likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā akreditētās reģiona galvenās bibliotēkas, ko savā laikā izvirzījusi attiecīgā rajona padome, turpmāko statusu. Viens no variantiem varētu būt, ka šo bibliotēku pārņem tā novada pašvaldība, kuras teritorijā reģiona galvenā bibliotēka atrodas. Par to jāvienojas tiem novadiem, kas izveidoti bijušā rajona administratīvajā teritorijā.

Ja novada pašvaldība izvēlas novada pagastu/pilsētu teritoriālajās vienībās atstāt decentralizētu kultūras iestāžu darbību, tad novada pašvaldības administrācijā nepieciešams kultūras darba speciālists (organizētājs) vai viena iestāde jānosaka kā centrālā, savukārt, ja visas teritoriālās kultūras institūcijas apvieno vienā kultūras centrā ar teritoriālām filiālēm (nodaļām), tad koordināciju nodrošina kultūras centra vadība.


NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA UN LĒMUMA PARAUGS

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
03.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta