Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiPublikācijasPublikācijas investīciju jomā
 
 
 
Ziņojums par vides investīcijām, 2001

PRIEKŠVĀRDS

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai viens no svarīgākajiem notikumiem 2001. gadā bija sadaļas “Vide” slēgšana sarunās ar Eiropas Savienību, kur Latvijas pozīcijas pamatā bija vides kvalitātes nodrošināšana atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Lai nodrošinātu valsts iedzīvotāju tiesības dzīvot labvēlīgā vidē un neatkarīgi no dzīvesvietas saņemt kvalitatīvus ūdenssaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas u.c. pakalpojumus, kas saistīti ar vides aizsardzību, tika izvērtētas Latvijas finansiālās iespējas un aktualizētas programmas un stratēģijas vides infrastruktūras sakārtošanai.

Ministrijā tika izstrādāti Eiropas Savienības direktīvu specifiskie ieviešanas un finansēšanas plāni ūdenssaimniecībai, sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanai u.c., kur analizētas institucionālās un finansiālās iespējas, lai maksimāli īsākā laikā sakārtotu vides aizsardzības infrastuktūru. Slēdzot sarunu sadaļu “Vide”, Latvija panāca 8 pārejas periodus Eiropas Savienības prasībām atbilstošas likumdošanas ieviešanai. Notekūdeņu attīrīšanas un ūdensapgādes direktīvu ieviešana, kas prasa vislielākos finansu ieguldījumus, plānota līdz 2015. gadam; sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide — līdz 2009. gadam, paredzot veco izgāztuvju slēgšanu un rekultivāciju līdz 2012. gadam; savukārt galvenie bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objekti — bīstamo atkritumu dedzinātājs un poligons jāiekārto līdz 2004. gadam.

Vides aizsardzības infrastruktūras attīstības programmu realizācijai būtisks ir Eiropas Savienības fondu un programmu finansiālais atbalsts. Līdz 2001. gada beigām Eiropas Komisija vides infrastruktūras projektiem apstiprinājusi ISPA fonda līdzfinansējumu par kopējo summu 105,5 milj. eiro. Latvijai vides infrastruktūras sakārtošanai vēl ir pieejami 55,5 milj. eiro no ISPA fonda, bet, ja Latvija iestāsies Eiropas Savienībā, tad projektu līdzfinansēšanai varēs piesaistīt apmēram līdz 80 milj. eiro gadā no Kohēzijas fonda. Mazo apdzīvoto vietu ūdenssaimniecības sakārtošanai, sadzīves atkritumu izgāztuvju rekultivācijai, atkritumu pārstrādes veicināšanai un atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveidei būs pieejami Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzekļi. Ministrija plāno laikā no 2004. līdz 2006. gadam no Reģionālās attīstības fonda vides projektu realizācijai piesaistīt apmēram 38 milj. eiro. Sākot ar 2001. gadu Latvijai ir pieejami arī ES LIFE programmas līdzekļi dabas un vides aizsardzības projektiem — apstiprināti pirmie 6 dabas un vides aizsardzības projekti, kurus līdzfinansēs LIFE programma. Tradicionāli vides likumdošanas ieviešanu Latvijā atbalstījuši divpusējās sadarbības partneri Dānijā, Zviedrijā un Somijā.

Šajā ziņojumā sniegta informācija par ieguldītajām investīcijām un sasniegto vides aizsardzības likumdošanas ieviešanā, par atbalstu, ko Latvija saņēmusi no ES programmām un fondiem, starptautiskajām finansu institūcijām, kā arī saviem divpusējās sadarbības partneriem.

 

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs                                      V.Makarovs 

Pievienotie faili:
 
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
02.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta