Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publiskais iepirkumsPubliskais iepirkums arhīvs
 
 
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātie iepirkumi 2015. gadā

UZMANĪBU! JŪS ATRODATIES ZIŅOJUMU ARHĪVĀ!

AKTUĀLIE ZIŅOJUMI ATRODAS ŠEIT!

 

Vadības kompetenču attīstīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas visu līmeņu vadītājiem

Lēmums|Publicēts: 12.11.2015.|

Informatīvo audiovizuālo materiālu izstrāde par klimata pārmaiņām, to novēršanu un pielāgošanos

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 04.11.2015.|

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām

Publicēts: 29.10.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 11. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2015”

Publicēts: 05.10.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Angļu valodas mācības Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierēdņiem un darbiniekiem un angļu valodas zināšanu līmeņa pārbaužu veikšana pēc pieprasījuma (atbilstoši Eiropas Valodu portfeļa ietvaros noteiktajiem valodu prasmes līmeņiem)

Publicēts: 29.09.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Lektoru iepirkums praktisku apmācību organizēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbiniekiem par prezentāciju sagatavošanu, pasākumu un diskusiju vadību un konfliktsituāciju risināšanu

Publicēts: 24.09.2015.|Lēmums|Lēmums Nr.2|

2007. – 2013.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda projektu izvērtējums par būtiskām izmaiņām projektu finanšu prognozēs, izmaiņām Eiropas Savienības fondu ieguldījuma ekonomiskajos ieguvumos un izmaiņām izmaksu ieguvumu analīzēs

Iepirkuma priekšmets sadalīts 7 (septiņās) daļās:

1. Veikt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/001 un Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/001 izmaksu ieguvumu analīzes aktualizāciju;
2. Veikt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/039 un Nr.3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/036 izmaksu ieguvumu analīzes aktualizāciju;
3. Veikt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/007 izmaksu ieguvumu analīzes aktualizāciju;
4. Veikt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/005 un Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/015 izmaksu ieguvumu analīzes aktualizāciju;
5. Veikt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/026 izmaksu ieguvumu analīzes aktualizāciju;
6. Veikt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/041 izmaksu ieguvumu analīzes aktualizāciju;
7. Veikt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/037 izmaksu ieguvumu analīzes aktualizāciju.

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 18.09.2015.|Informācija par grozījumiem nolikumā Nr. 1|Nolikums ar grozījumiem Nr.1|Papildus informācija Nr.1|Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem|Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem par 1. un 2. iepirkuma daļu|

Ekspertu pakalpojumi jūras telpiskā plānojuma izstrādei

Iepirkums sadalīts 2 daļās:
1.iepirkuma daļa - Analītisks jūras transporta sektoru un ostu attīstības ilgtermiņa izvērtējums.
2.iepirkuma daļa - Analītisks atpūtas kuģošanas un jahtu tūrisma sektoru attīstības potenciāla izvērtējums.

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 17.09.2015.|Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu|

Sniegt atbalstu zaļā publiskā iepirkuma prasību izstrādei un piemērošanai

Publicēts: 11.09.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Ārējā audita – pirmā līmeņa kontroles pakalpojumu nodrošināšana projekta „Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos (Baltic SCOPE)” īstenošanas uzraudzības vajadzībām

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 28.08.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomas ekspertu iepirkšana pārbaudēm projektu īstenošanas vietās

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 27.08.2015.|Papildus informācija Nr. 1|Lēmums|

Ekspertu pakalpojumi jūras telpiskā plānojuma izstrādei

Iepirkums sadalīts 3 daļās:
1.iepirkuma daļa - Analītisks jūras transporta sektoru un ostu attīstības ilgtermiņa izvērtējums.
2.iepirkuma daļa - Analītisks atkrastes enerģētikas sektoru attīstības potenciāla izvērtējums.
3.iepirkuma daļa - Analītisks atpūtas kuģošanas un jahtu tūrisma sektoru attīstības potenciāla izvērtējums.

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 31.07.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Materiālo vērtību un diplomātiskā servisa darbiniekiem personīgo mantu pārvietošanas, iepakošanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana

Lēmums|Publicēts: 28.07.2015.|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 24.07.2015.|Papildus informācija Nr. 1|Precizētais nolikums|Grozījumi nolikumā Nr.1|Paziņojums par rezultātiem|

Juridiski pamatotu konceptuālu risinājumu un vadlīniju dabas aizsardzības plānošanas procesa pilnveidošanai un sasaistei ar pašvaldību teritorijas attīstības plānošanu izstrāde un pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas speciālistu un vides vai dabas aizsardzības speciālistu apmācība

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 22.07.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ēku apsaimniekošana un darba vietu iekārtošana

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 09.07.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Informatīvu TV sižetu izstrāde un pārraidīšana televīzijā 2015. un 2016.gadā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” ieviešanu

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 07.07.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 03.07.2015.|Paziņojums par rezultātiem|

Juridiski pamatotu konceptuālu risinājumu un vadlīniju dabas aizsardzības plānošanas procesa pilnveidošanai un sasaistei ar pašvaldību teritorijas attīstības plānošanu izstrāde un pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas speciālistu un vides vai dabas aizsardzības speciālistu apmācība

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 03.07.2015.|Lēmums|Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu|

Mobilo un fiksēto sakaru līniju nodrošināšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 30.06.2015.|Papildus informācija Nr. 1|Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem|

Automašīnas piegāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 29.06.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Piesārņojuma un hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu būtiskuma novērtēšana, stipri pārveidotu ūdensobjektu saraksta atjaunošana, lai sagatavotu pasākumu programmas ūdeņu stāvokļa uzlabošanai

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 26.06.2015.|Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem|

Novērtējums par sadzīves, bīstamo un ražošanas atkritumu sastāvu atkritumu apsaimniekošanas reģionos un atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 26.06.2015.|Papildus informācija Nr. 1|Grozījumi nolikumā Nr.1|Grozījumi nolikumā Nr.2|Precizētais nolikums|Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem|

Juridisko konsultāciju sniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei

Publicēts: 04.06.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Pasākumu “Latvijas un Norvēģijas pašvaldību stratēģisko partnerību veidošanas (kontaktbiržas) seminārs” un “Latvijas un Norvēģijas pašvaldību pieredzes apmaiņas pasākums stratēģisko partnerību veicināšanai“ organizēšanas tehniskais nodrošinājums

Publicēts: 29.05.2015.|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Valsts stratēģiskā ietvardokumenta, darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma īstenošanas monitoringa ziņojums

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 29.05.2015.|Grozījumi nolikumā Nr.1|Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem|

Kafijas paužu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas prezidentūras ES Padomē organizētajām sanāksmēm Bonnas Klimata pārmaiņu konferences laikā

Lēmums|Publicēts: 27.05.2015.|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Degvielas iegāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 18.05.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Telpu un teritorijas uzkopšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 18.05.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Piesārņojuma un hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu būtiskuma novērtēšana,
stipri pārveidotu ūdensobjektu saraksta atjaunošana, lai sagatavotu pasākumu programmas ūdeņu stāvokļa uzlabošanai

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 14.05.2015.|Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu|Iepirkuma procedūras ziņojums|

Pasākumu “Latvijas un Norvēģijas pašvaldību stratēģisko partnerību veidošanas (kontaktbiržas) seminārs” un “Latvijas un Norvēģijas pašvaldību pieredzes apmaiņas pasākums stratēģisko partnerību veicināšanai“ organizēšanas tehniskais nodrošinājums

Lēmums|Publicēts: 12.05.2015.|

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 2014. gada darbības un noslēguma ziņojumu audits

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Papildus informācija Nr. 1|Publicēts: 12.05.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Būvniecības jomas tehnisko ekspertu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomas ekspertu iepirkšana pārbaudēm projektu īstenošanas vietās

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 08.05.2015.|Grozījumi nolikumā Nr.1|Grozījumi nolikumā Nr.2, papildu informācija Nr.1|Papildus informācija Nr. 2|Paziņojums par iepirkuma daļas pārtraukšanu|Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem|

Telpu remontdarbu nodrošināšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Pielikumi pie nolikuma|Papildus informācija Nr. 1|Papildus informācija Nr. 2 ar pielikumu|Publicēts: 06.05.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā no 2015.gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam, atbalsta sniegšana Latvijas Prezidentūras komandai Eiropas semestra zaļināšanas jautājumos (Greening the European semester)

Lēmums|Publicēts: 22.04.2015.|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas gala lietotāju (pašvaldības darbinieku) teorētiskās un praktiskās apmācības par Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas funkcionalitāti un izmantošanu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, kā arī pašvaldību ikdienas darbā

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 20.04.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Latvijas gaisu piesārņojošo vielu emisiju prognožu izstrāde un aktualizēšana 2015., 2020., 2025. un 2030. gadam.

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 17.04.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Priekšlikumu izstrāde pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 02.04.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” īstenošanas izvērtēšana un bāzes datu iegūšana 2014. – 2020. gadam attiecībā uz aglomerāciju sasniegto atbilstoši Padomes Direktīvas 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasībām

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Nolikuma pielikums Nr.2|Publicēts: 25.03.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas gala lietotāju (pašvaldības darbinieku) teorētiskās un praktiskās apmācības parTeritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas funkcionalitāti un izmantošanu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, kā arī pašvaldību ikdienas darbā

Informatīvais paziņojums |Nolikums|Publicēts: 16.03.2015.|Paziņojums par rezultātiem|Lēmums|

Ziņu aģentūru informatīvo pakalpojumu nodrošināšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām.

Lēmums|Paziņojums par līgumu|Publicēts: 04.03.2015.|Līgums1|Līgums2|

Vadlīnijas publisko ūdeņu pārvaldībai pašvaldībās.

Informatīvais paziņojums |Nolikums |Publicēts: 25.02.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

Ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu pabeigšana un saskaņošana ar citu ES dalībvalstu novērtēšanas metodēm (interkalibrācija).

Informatīvais paziņojums |Nolikums |Publicēts: 10.02.2015.|Lēmums|Paziņojums par līgumu|Līgums|

 

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
10.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta