Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijas2007.–2013.gada ES finanšu plānošanas periods3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība
 
 
 
3.2.2.1.1. apakšaktivitāte „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

Apakšaktivitātes mērķis ir, efektīvi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi elektronisko pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti.

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumu, 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 96 944 798 lati.

Projekta iesniedzēji ir tiešās valsts pārvaldes iestādes, tām pakļautībā un pārraudzībā esošas institūcijas un plānošanas reģioni.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes īstenošanu nosaka MK 2008.gada 21.jūlija noteikumi Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu”, MK 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”.


3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta

Normatīvo aktu bāze

-  Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.766 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu

Citi ar ES fondu apguvi saistītie normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa
Projekta sadarbības partnera apliecinājums

Projektu iesniegumu vērtēšana

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji
Projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība

Metodiskie materiāli

- Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ietvaros īstenoto sarunu procedūru izvērtēšanas metodika 

Informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta izstrādes metodika
-  Izmaksu efektivitātes analīzes metodika (Metodika, VeidlapaElektroniskās tabulas aprēķinu veikšanai (saskaņā ar metodikas pielikumu))

Metodika Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai 
- Projektu ieviešanas plānu sagatavošanas un uzraudzības METODIKA (metodika, tabula, projekta ieviešanas plāna forma)

-  Metodika - izņēmuma gadījumu izvērtēšanai, kad cilvēkstundas likme pārsniedz 85,37 euro

Sadarbības iestādes

CFLA

Semināra materiāli  

 


3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otrā kārta un trešā kārta

Normatīvo aktu bāze

-  Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro kārtu un trešo kārtu"

-  Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojums Nr.147 „Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu
Citi ar ES fondu apguvi saistītie normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa
Projekta sadarbības partnera apliecinājums

Projektu iesniegumu vērtēšana

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji
Projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība

Metodiskie materiāli

- Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ietvaros īstenoto sarunu procedūru izvērtēšanas metodika

-  Informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta izstrādes metodika informācijas sistēmu euro ieviešanas pielāgošanai (Koncepcija, Metodika, Veidlapa)/attiecas uz projektu iesniegumu atlases 3.kārtu/

Informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta izstrādes metodika
-  Izmaksu efektivitātes analīzes metodika (Metodika, VeidlapaElektroniskās tabulas aprēķinu veikšanai (saskaņā ar metodikas pielikumu))

Metodika Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (aktualizēta 14.01.2013.)
- Projektu ieviešanas plānu sagatavošanas un uzraudzības METODIKA (metodika, tabula, projekta ieviešanas plāna forma)
-  Metodika - izņēmuma gadījumu izvērtēšanai, kad cilvēkstundas likme pārsniedz 85,37 euro

Sadarbības iestādes 

CFLA

Semināra materiāli  

 

 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases pirmā kārta

Normatīvo aktu bāze

-  Ministru kabineta 2008. gada 21.jūlija noteikumi Nr.576 "Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

-  Ministru kabineta 2010. gada 10.augusta noteikumi Nr.767 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība""
-  Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojums Nr.147 „Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu

Citi ar ES fondu apguvi saistītie normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa
Projekta sadarbības partnera apliecinājums

Projektu iesniegumu vērtēšana

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji
Projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība

Metodiskie materiāli

- Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ietvaros īstenoto sarunu procedūru izvērtēšanas metodika

- Projektu ieviešanas plānu sagatavošanas un uzraudzības METODIKA (metodika, tabula, projekta ieviešanas plāna forma)
Metodika - izņēmuma gadījumu izvērtēšanai, kad cilvēkstundas likme pārsniedz 85,37 euro

Sadarbības iestādes

CFLA

Semināra materiāli  

 
  

Ieguldījums Tavā nākotnē

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
05.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta