Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Fondi un investīcijasKohezijas fondsES fondu finansējums 2014.-2020. gadā
 
 
 
Specifiskais atbalsta mērķis 5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas

Kohēzijas fonda finansējums:

107 044 514  EUR

Finansējuma saņēmēji:

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji

Atbalstāmās darbības:

•  Kanalizācijas ārējo inženiertīklu paplašināšana un kvalitātes prasībām neatbilstošu kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana,
•  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiju uzlabošana (turpmākajās atlases kārtās, ja finansējums būs pietiekams),
•  u.c. pasākumi

Sasniedzamais rezultāts*:

•  Iedzīvotāju skaits, kam nodrošināti centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu faktiskie pieslēgumi – 1,32 milj. iedzīvotāju (rādītājs 2012.gadā – 1,28 milj. iedzīvotāju)
•  notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, kas uzlabotas specifiskā atbalsta ietvaros, apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums par 41 790 iedzīvotājiem

Ministru kabineta noteikumi

•  Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumi Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

•  Uzraudzības komitejas 31.03.2016.sēdē apstiprinātie 1., 2.kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, to piemērošanas metodika un sākotnējais izvērtējums pieejami šeit

•  Uzraudzības komitejas 15.06.2017.sēdē apstiprinātie 3.kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, to piemērošanas metodika un sākotnējais izvērtējums pieejami šeit

•  ARHĪVS

Projektu atlases laiks:

•  1.kārtai atlase no 25.08.2016. līdz 25.11.2016.

•  2.kārtai atlase no 12.04.2017. līdz 04.08.2017.

•  3.kārtai atlase no 09.11.2017. līdz 06.03.2018.

•  4.kārtai atlase pēc 2018.gada

Aprites stadija:

1.kārta - projektu ieviešana

2.kārta - projektu ieviešanā

3.kārta - projektu ieviešanā

4.kārta - plānošanā

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama šeit 


* Atbilstoši Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem Nr.3.

APRAKSTS:

Ūdenssaimniecības jomā būtiskākās konstatētās problēmas ir vides piesārņojums no zemas kvalitātes tīkliem, atsevišķu ūdens objektu zemā kvalitāte, neizpildītas ES direktīvu prasības ūdenssaimniecības jomā, nepilnīgais tīklu pārklājums un fakts, ka ūdenssaimniecības pakalpojumus neizmanto tie iedzīvotāji, kam šis pakalpojums ir pieejams. Tāpēc SAM ietvaros investīcijas tiks prioritāti ieguldītas:
•  Kanalizācijas tīklu pieejamības uzlabošana, katrā aglomerāciju grupā (I grupa CE > 100 000, II grupa CE 10 000 – 100 000, III grupa CE 2000 – 10 000), nodrošinot, ka- notekūdeņu savākšanas tīkli un iespēja tiem pieslēgties ir pieejama vidēji 97% attiecīgajās grupās aglomerācijās dzīvojošo iedzīvotāju skaitam.
•  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana, nodrošinot trešējo attīrīšanu 13 aglomerācijās, kur CE > 2000.
•  Pieslēgumu izveide notekūdeņu savākšanas tīkliem, nodrošinot, ka par šo pakalpojumu lietotājiem kļūst 92% aglomerāciju iedzīvotāju, īpašu atbalstu sniedzot nabadzības un sociālās atstumtības riska pakļautajām iedzīvotāju grupām.
•  Papildu pasākumu veikšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanai apdzīvotās vietās, kur CE 200 – 2000, uzlabojot riska ūdensobjektu vides stāvokli.
•  Dzeramā ūdens infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši direktīvai 98/83/EC (minimāls investīciju apjoms atsevišķiem izņēmuma gadījumiem, t.i., tikai tām pašvaldībām, kurām saskaņā ar Veselības inspekcijas novērtējumu dzeramais ūdens neatbilst nekaitīguma vai kvalitātes prasībām).

 

INFORMATĪVIE SEMINĀRI:


 

PROJEKTU PRIEKŠATLASE: Lasīt vairāk>>>METODISKIE MATERIĀLI UN VADLĪNIJAS FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJIEM:

 

Kontaktinformācija:

Ilze Opermane, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016745, e-pasts:  Ilze.Opermane@varam.gov.lv ;
Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv ;

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
22.10.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta