Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasKohezijas fondsES fondu finansējums 2014.-2020. gadā
 
 
 
NODERĪGA INFORMĀCIJA
SPECIFISKAJIEM ATBALSTA MĒRĶIEM:
- 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
- 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

Video
Prezentācijas
Semināru materiāli

Seminārs Preiļos par aktualitātēm un būtiskiem nosacījumiem VARAM pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu īstenošanā (SAM 3.3.1., SAM 5.6.2., SAM 4.2.2) (28.03.2018)     
     - Reģionālās politikas aktualitātes 
(VARAM pārstāve J. Butņicka) PREZENTĀCIJA

     - SAM 3.3.1., SAM 5.6.2., SAM 4.2.2 ieviešanas progress, aktualitātes (VARAM pārstāve E. Bistere) PREZENTĀCIJA

     - SAM 5.6.2. iznākuma rādītāji  (CFLA pārstāve A. Rūsiņa)  PREZENTĀCIJA

     - Pieredze SAM 4.2.2., SAM 3.3.1 un SAM 5.6.2. projektu realizācijā  (CFLA pārstāve L. Amantova-Salmane) PREZENTĀCIJA

     - SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. būtiskākie nosacījumi  (VARAM pārstāvis R. Timermanis) PREZENTĀCIJA

     - Zaļā iepirkuma/zaļā publiskā iepirkuma piemērošana ES fondu projektos (VARAM pārstāvis U. Zanders) PREZENTĀCIJA

     - Preiļu novada pašvaldības projekti (Preiļu novada pašvaldības pārstāve E. Jermolajeva) PREZENTĀCIJA

Seminārs par valsts atbalsta un snieguma rezerves jautājumiem projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā (22.01.2018)  VIDEO 
     - ES fondu projektu darbības, kuras kvalificē kā valsts atbalstu komercdarbībai   PREZENTĀCIJA


     - Valsts atbalsta komercdarbībai uzraudzība   PREZENTĀCIJA 


     - Snieguma rezerve un valsts budžeta dotācija   PREZENTĀCIJA

 

 

VARAM seminārs Latvijas pašvaldībām par SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. projektu īstenošanu (20.06.2017):
     - Progress / jaunā kārtība projektu ideju izskatīšanai RAKP (VARAM pārstāvis R.Bremšmits) VIDEO   PREZENTĀCIJA

 

     - Īstenošanas noteikumu grozījumu kopsavilkums (VARAM pārstāve E. Bistere)  VIDEO   PREZENTĀCIJA

 

     - Rādītāja uzskaite un izmaksu attiecināšana/ sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju loks / HP “Ilgtspējīga attīstība” rādītāji / funkcionālā savienojuma principi (shēmas)/   atjaunotā degradētā teritorija (VARAM pārstāve E. Klapere)  VIDEO   PREZENTĀCIJA

 

     - Projekta dzīves cikls iznomājamai infrastruktūrai (15-25 gadi) / apbūves tiesības / valsts atbalsta kumulācija / citi jautājumi (VARAM pārstāvis R. Timermanis)  VIDEO   PREZENTĀCIJA

 

     - Cēsu novada pašvaldības pieredze SAM 3.3.1. un 5.6.2. projektu plānošanā un ieviešanā (Cēsu novada pašvaldības pārstāve I. Ādamsone)  VIDEO   PREZENTĀCIJA

 


LPS diskusija. Funkcionālie savienojumi/ Kartogrāfija /Citi nosacījumi / Intervences kodi (08.03.2017) VIDEO    PREZENTĀCIJA (kartes)   PREZENTĀCIJA (intervence)

 

VARAM seminārs Latvijas pašvaldībām par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu pašvaldību uzņēmējdarbību veicinošiem projektiem (16.11.2016):
    - Valsts atbalsta vadlīnijas, vispārīgs ieskats (FM KAKD pārstāve E.Bērziņa)  VIDEO   PREZENTĀCIJA


    - Ziņojuma "Par valsts atbalsta piemērošanu uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem" (SIA „Ardenis” pārstāve D.Lagzdiņa) VIDEO   PREZENTĀCIJA   ZIŅOJUMS

 


LPS seminārs par būtiskiem nosacījumiem un biežākajām nepilnībām projekta iesnieguma sagatavošanā (07.10.2016) VIDEO   PREZENTĀCIJA

LPS diskusija ar CFLA par jaunajām PIL prasībām (07.07.2016) VIDEO


LPS seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu, projektu iesniegšanu KP VIS (30.06.2016) VIDEO   PREZENTĀCIJA

Citi materiāli:

Vispārīgas shēmas (piemēri) valsts atbalsta konstatēšanai


Par nomas veikšanas brīdi SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ietvaros


Informatīvs materiāls (shēmas) par elektroenerģijas un gāzes infrastruktūras ierīkošanu, ja iepriekš IR vai NAV zināms komersants

Skaidrojums par valsts budžeta dotācijas aprēķina piemērošanu snieguma rezerves izmantošanas gadījumā 3.3.1. SAM , 5.6.2. SAM un 4.2.2. SAM ietvaros

Skaidrojums par finansējuma avotu sadalījumu (ERAF, pašvaldības publiskais finansējums, t.sk. valsts budžeta dotācija, pašvaldības privātais finansējums) valsts atbalsta projektos (12.2016)

 

Skaidrojums par Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 60. punkta piemērošanu specifiskā atbalsta mērķa projektiem

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
17.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta