Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu projekts "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"
23.11.2018

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneriem piemēro atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, un nodokļa maksātājiem, kuri paši izveidoja un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.

 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķi:

- nodrošināt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas (ES) 2018/851, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem, prasībām;

- nodrošināt atbilstību grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā;

- aktualizēt prasības videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu darbībai.

 

Noteikumu projektā:

- papildinātas prasības par informācijas ievietošanu apsaimniekotāja un nodokļa maksātāja tīmekļvietnē;

- noteikta prasība apsaimniekotājam un nodokļa maksātājam iesniegt un uzturēt spēkā finanšu nodrošinājumu visu atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa  samaksas piemērošanas laiku;

- noteikta prasība apsaimnkiektājam un nodokļa maksātājam slēgt līgumu par mājsaimniecībās radīto videi kaitīgu preču savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kas ir noslēdzis ar attiecīgo pašvaldību līgumu par atkritumu apsaimniekošanu;

- noteikts no mājsaimniecībām savāktais videi kaitīgu preču apjoms;

- precizētas komunikācijas pasākumiem noteiktās prasības;

- noteiktas prasības apliecinājuma dokumentam attiecībā uz veiktajām darbībām ar atkritumiem;

- precizēti nosacījumi apsaimniekošanas plāna un pārskata sagatavošanai un izskatīšanai, kā arī Valsts vides dienestā iesniedzamās formas.

Jaunie noteikumi aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumus Nr. 1294 ,,Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”, kas ir izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 9. panta otro daļu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2018. gada 13. decembrī Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes:

VARAManot_201118_drn_VKP;

VARAMnot_201118_drn_VKP;

VARAMnotp01_201118_drn_VKP;

VARAMnotp02_201118_drn_VKP;

VARAMnotp03_201118_drn_VKP;

VARAMnotp04_201118_drn_VKP;

VARAMnotp05_201118_drn_VKP.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2018. gada 7. decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi tatjana.alekse@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tatjana Alekse, tālr.67026479, e-pats: tatjana.alekse@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
29.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta