Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - Likumprojekts “Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā”
18.03.2019

1.

Dokumenta veids

Likums

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Visas valsts institūcijas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada valsts informācijas sistēmu darbību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts “Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā” (turpmāk – Likumprojekts) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 17.novembra noteikumu Nr.653 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” 40.punktu, kas paredz, ka finansējuma saņēmējam ir jāizstrādā tiesiskais regulējums, kas nosaka projekta ietvaros izveidotās vai attīstītās informācijas sistēmas vai izveidotā elektroniskā pakalpojuma darbību un lietošanu.

Šobrīd netiek pietiekoši detalizēti un strukturēti uzkrāti dati par valsts informācijas sistēmām.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020), projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros tiek izstrādāta Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma (turpmāk - VIRSIS), kurā tiks uzkrāta detalizētāka un strukturētāka informācija par valsts informācijas sistēmām.

Likumprojekts izstrādāts, lai noteiktu deleģējumu Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka VIRSIS iekļaujamās informācijas apjomu, kā arī tās reģistrēšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt 2019.gada 4.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes: VARAMLik_150319_VISL; VARAMAnot_150319_VISL.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Rihards Guds, tālr. 67026525, e-pats: rihards.guds@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
23.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta