Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - MK noteikumu projekts “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi”
21.08.2019

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumu projekts “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Visas valsts institūcijas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada valsts informācijas sistēmu (turpmāk – VIS) darbību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Valsts budžeta apakšprogrammas 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020), projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros tiek izstrādāta Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma (turpmāk – VIRSIS). Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17.novembra noteikumu Nr.653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.653) 40.punktam finansējuma saņēmējam ir jāizstrādā tiesiskais regulējums, kas nosaka projekta ietvaros izveidotās vai attīstītās informācijas sistēmas vai izveidotā elektroniskā pakalpojuma darbību un lietošanu.

Šobrīd Valsts informācijas sistēmu likums (turpmāk – VISL) paredz VIS reģistrācijas procesu Valsts informācijas sistēmu reģistrā (turpmāk – VISR). Kārtību, kādā informāciju iekļauj VISR, nosaka Ministru kabineta 2005. gada 2.augusta noteikumi Nr.572 “Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.572). Tiklīdz tiks izveidota VIRSIS un stāsies spēkā noteikumu projekts, VIS un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu uzskaiti VISR vietā nodrošinās VIRSIS, kurā tiks uzkrāta detalizētāka un strukturētāka informācija par VIS. Tiks nodrošināta centralizēta valsts informācijas sistēmu darbībai nepieciešamo IKT resursu un pakalpojumu uzskaite.

Noteikumu projekts nodrošinās noteikumos Nr.653 noteikto prasību izpildi un aizstās šobrīd spēkā esošos noteikumus Nr.572.

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt VIRSIS iekļaujamās informācijas apjomu, kā arī tās reģistrēšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt 2019.gada 12.septembrī Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes: VARAMnot_VIRSIS; VARAMAnot_VIRSIS.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Rihards Guds, tālr. 67026525, e-pats: rihards.guds@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
04.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta