Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - Likumprojekts “Grozījumi Vides aizsardzības likumā”
29.11.2019

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

 “Grozījumi Vides aizsardzības likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Juridiskās, fiziskās un publiskās personas, kā arī iestādes

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojektā:

- Noteikts, ja Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – VPVB) konstatē ekomarķējuma izmantošanas nosacījumu pārkāpumus tas pieņem lēmumu par tiesiskā pienākuma noteikšanu novērst konstatēto pārkāpumu. Norādām, ka administratīvā atbildība ekomarķējuma jomā netiek pārņemta, kā tas bija noteikts Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 75.7 panta pirmajā daļā, jo ir iespējams izmantot Administratīvā procesa likumā noteiktos līdzekļus.

- Normas attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanos, arī stāvēšanu vai apstāšanos, ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā tiek izslēgtas, jo likumprojekta “Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”” tiek pārnesta daļa, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, apstāšanās vai stāvēšanas prasību pārkāpšanu – īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – saskaņā ar aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpšanu. Savukārt Grozījumos Aizsargjoslu likumā tiek pārnesta daļa, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, apstāšanās vai stāvēšanas prasību pārkāpšanu – Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes aizsargjoslā, krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē. Līdz ar to tiesību normas dublēšana Vides aizsardzības likumā nav nepieciešama.

- Ar likumprojektu tiek izslēgts pants no Vides aizsardzības likuma par sabiedriskajiem vides inspektoriem

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt 2019. gada 19. decembrī Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes: VARAMLik_291119_VAL; VARAMAnot_291119_VAL.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Laura Seile tālr.67026484, e-pasts: laura.seile@varam.gov.lv

Sandija Balka tālr.67026916, e-pats: sandija.balka@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta