Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumi “Depozīta sistēmas piemērošanas kartība” projekts
13.02.2020

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Depozīta sistēmas piemērošanas kartība

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā ietvertais regulējums attiecas uz dzērienu ražotājiem, kas izmanto depozīta iepakojumu dzērienu iepakošanai un realizācijai Latvijā, un pārdevējiem vai izplatītājiem, kas ieved un realizē vai izplata Latvijā dzērienus depozīta iepakojumā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši Iepakojuma likuma 13. panta divi prim daļā un III1 nodaļā noteiktajam deleģējumam Ministru kabinetam.

Noteikumu projekts nosaka:

1) prasības attiecībā uz čeku, ko izsniedz depozīta iepakojuma pārdevējs, saņemot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu no galalietotāja;

2) depozīta iepakojuma pieņemšanas, savākšanas, pārstrādes, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un nodošanas atkārtotai izmantošanai procentuālo apjomu un termiņus (noteikumu projekta 3. pielikums);

3) depozīta iepakojuma speciālās norādes paraugu un lietošanas nosacījumus (noteikumu projekta 2. pielikums);

4) depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas noteikšanas metodiku, iesniedzamos dokumentus un maksāšanas kartību (noteikumu projekta 4. pielikums);

5) depozīta iepakojuma uzskaites sistēmā apkopojamo informāciju;

6) depozīta maksas apmēru;

7) depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāna formu un tajā iekļaujamo informāciju (noteikumu projekta 6. pielikums);

8) dzērienus, kuru iepakojumam piemēro depozīta sistēmu, un dzērienu iepakojumus, kuriem piemēro depozīta sistēmu (noteikumu projekta 1. pielikums);

9) iesnieguma par depozīta sistēmas izveidi formu un tajā iekļaujamo informāciju (noteikumu projekta 5. pielikums);

10) kārtību, kādā depozīta sistēmas operators VVD iesniedz pārskatu par depozīta sistēmas īstenošanu, pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju (noteikumu projekta 8. pielikums);

11) kārtību, kādā depozīta iepakojuma pārdevējs, kas realizē dzērienus depozīta iepakojumā galalietotājiem, nodrošina depozīta iepakojuma pieņemšanu un minimālās prasības depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu teritoriālajam pārklājumam;

12) kārtību un nosacījumus depozīta sistēmas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, infrastruktūras izmantošanai, operatora izvēlei, līguma slēgšanai un izbeigšanai;

13) nosacījumus, atbilstoši kuriem vairāki depozīta iepakotāji var veidot kopīgu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt 2020. gada 5. martā Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes:

VARAManot_120220_depozits;

VARAMnot_120220_depozits;

VARAMnot_piel_1_120220_depozits;

VARAMnot_piel_2_120220_depozits;

VARAMnot_piel_3_120220_depozits;

VARAMnot_piel_4_120220_depozits;

VARAMnot_piel_5_120220_depozits;

VARAMnot_piel_6_120220_depozits;

VARAMnot_piel_7_120220_depozits;

VARAMnot_piel_8_120220_depozits.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2020. gada 2. martam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi tatjana.alekse@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tatjana Alekse, tālr.67026479, e-pasts: tatjana.alekse@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta