Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Darbības jomasTeritorijas attīstības plānošanaNacionālā līmeņa telpiskā plānošana
 
 
 
Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei

Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei (turpmāk – Piekrastes plānojums) ir viens no Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija 2030” īstenošanas soļiem, kurā piekraste ir definēta kā viena no nacionālo interešu telpām, kur dabas un kultūras mantojuma saglabāšana jālīdzsvaro ar ekonomiskās attīstības veicināšanu. Piekrastes plānojumam ir šāds virsmērķis:  „Latvijas piekraste ir ekonomiski aktīva, daudzfunkcionāla telpa, kurā pielāgošanās klimata pārmaiņām tiek nodrošināta ar kvalitatīvu infrastruktūru un tiek īstenota laba pārvaldība”.


Piekrastes plānojuma teritorija
 apskatāma šeit.

Piekrastes plānojums ir vadlīnijas visas piekrastes infrastruktūras attīstībai ilgtermiņā, fokusējoties uz vienu no piekrastē būtiskākajām ekonomiskās attīstības jomām - tūrisma attīstību. Tā risinājumi ir platforma tematiski saistītu, bet daudzveidīgu tūrisma piedāvājumu veidošanai, atbilstošas uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī koordinētai investīciju piesaistei pāri pašvaldību robežām. Piekrastes plānojums būs ilgtermiņa tematiskais plānojums ar darbības termiņu līdz 2030. gadam.

Piekrastes plānojuma publiskās infrastruktūras struktūrshēma un attīstāmās vietas piemērs

Piekrastes plānojums ietver:

  • stratēģisko daļu, iekļaujot piekrastes teritorijas attīstības mērķus un rīcību virzienus;
  • publiskās infrastruktūras tīkla konceptuālu shēmu, ietverot tīkla elementu raksturojumu un galvenos uzdevumus tīkla attīstībai;
  • kompleksi attīstāmo vietu sarakstu, ietverot priekšlikumus publiskās infrastruktūras attīstības risinājumiem 60 vietās, kas sagatavoti sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām, ņemot vērā gan sabiedrības pieprasījumu, gan dabas un vides aizsardzības intereses;

Piekrastes plānojuma izstrādes ietvaros sagatavoto darba materiāli, tai skaitā Prioritāro kompleksi attīstāmo vietu attīstības vadlīnijas un Telpisko datu datubāze, pieejami projekta mājaslapā www.grupa93.lv/piekraste sadaļā „Darba materiāli”.
Piekrastes plānojuma antropogēnās slodzes izvērtējuma dati pieejami šeit!

No 2015.gada 16. oktobra līdz 25.novembrim notikusi publiskā apspriešana Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1. redakcijai un Vides pārskata projektam.

Publiskās apspriešanas laikā norisinājušās šādas reģionālās sanāksmes:

  • 27. oktobrī plkst. 11:00 Liepājas pilsētas domē, Rožu iela 6, Liepāja;
  • 28. oktobrī plkst. 11:00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu iela 2, Ventspils;
  • 3. novembrī plkst. 11:00 Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmala;
  • 5. novembrī plkst. 16:00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Kopumā publiskās apspriešanas laikā saņemti 234 rakstiski priekšlikumi un 28 priekšlikumi izteikti publiskās apspriešanas sanāksmju laikā.

Pateicamies visiem priekšlikumu iesniedzējiem un aicinām sekot līdzi turpmākai informācijai VARAM mājaslapā.

Piekrastes plānojuma projekta izstrāde ir noslēgusies. Piekrastes plānojuma apstiprināšana Ministru kabinetā pēc saskaņošanas ar institūcijām plānota 2016. gadā.

VARAM kontaktpersona:
Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākais eksperts
Mārtiņš Grels, tālr. 66016733, e-pasts - martins.grels@varam.gov.lv.

Piekrastes plānojuma projekta izstrādes iepirkums tika veikts Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” ietvaros. Aktuālā informācija par projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 īstenošanu atrodama šeit

Piekrastes plānojuma projekta izstrādes publicitātes seminārs aizvadīts 2016. gada 18. februārī, par ko plašāka informācija pieejama šeit.

Pēc publiskās apspriešanas precizēto Piekrastes plānojuma redakcija apspriesta Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē 2016. gada 19. janvārī, par ko plašāka informācija pieejama šeit.

Piekrastes plānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā 2015. gada 22. oktobrī organizēta paplašināta Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksme, kurā piekrastes pašvaldību un ar piekrastes attīstību saistīto institūciju un organizāciju pārstāvji tika iepazīstināti ar Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1. redakciju (Piekrastes plānojumu) un vides pārskata projektu, par ko plašāka informācija pieejama šeit.

Plānojuma projekta izstrāde un piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstība  tika apspriesta  2015. gada 27. marta Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē, par ko plašāka informācija pieejama šeit.

Plānojuma projekta stratēģiskās daļas izstrāde  tika apspriesta  2015. gada 8. maija Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē, par ko plašāka informācija pieejama šeit.

Plānojuma projekta stratēģiskais ietvars tika apspriests  2015. gada 19. jūnija Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē, par ko plašāka informācija pieejama šeit.

 

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
27.05.2016
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta