Piekrastes plānojuma dabas materiāli

Piekrastes plānojuma darba materiāli ietver Piekrastes plānojuma izstrādes laikā (2015. gadā) veidotos darba materiālus un  plānojuma īstenošanas laikā (2019. un 2020. gadā) veidotos ziņojumus un ģeotelpiskos datus, par ko kopsavilkums pieejams šeit. 

1. Pārskats par plānošanas situāciju (2015)

2. Pārskats par piekrastes teritorijas sociāli ekonomiskās situāciju pašvaldību griezumā (2015)
2.1. 
Kartoshēmas
2.2. Sociāli ekonomiskās situācijas dati pašvaldību griezumā

3. Pārskats par piekrastes vienotā dabas un kultūras mantojuma nozīmīgākajām vērtībām pašvaldību griezumā (2015)
3.1. 
Zemes dzīļu resursi piekrastes pašvaldībās
3.2. Īpaši aizsargājamās dabas vērtības piekrastes pašvaldībās
3.3. Nozīmīgākās vienotās dabas un kultūras mantojuma vērtības un tūrisma piesaistes resursi piekrastes pašvaldībās
3.4. Meža zemju resursi
3.5. Grafiskie materiāli (M 1 : 50 000)


4.1. Metodika Baltijas jūras piekrastes antropogēnās slodzes un apmeklētības novērtēšanai (2019) 
4.1.1. 
Anketa Baltijas jūras piekrastes antropogēnās slodzes uz veģetāciju vērtēšanai (2019) 
4.1.2. 
Antropogēnas slodzes uz piekrastes veģetāciju novērtēšanas metodika attīstāmajās vietās pašvaldībām un institūcijām (2015) 

4.2.1. 1. ziņojums Baltijas jūras piekrastes apmeklētība, tās radītās slodzes uz vidi un infrastruktūras vispārīgs izvērtējums (2020)
4.2.2. 2. ziņojums Baltijas jūras piekrastes apmeklējuma, tā radītās slodzes uz vidi un infrastruktūras izvērtējums pašvaldību teritoriālo vienību griezumā (2020) 
4.2.3. Piekrastes apmeklētības un antropogēnās slodzes izvērtējums pašvaldību griezumā (2015) 

5. Publiskās infrastruktūras izvērtējums pašvaldību griezumā  (2015)
5.1. Metodika infrastruktūras nodrošinājuma vispārinātam vērtējumam Baltijas jūras piekrastē (2019)
5.2. Apsekojumu fotofiksācijas (2015) 
5.3. 
Apsekojumu fotofiksācijas (2019)
5.4. Grafiskie materiāli (M 1 : 200 000)

6. Cilvēku drošības un glābšanas iespēju nodrošinājuma izvērtējums piekrastē (2015)

7. Tiešsaistes karte ar ģeotelpiskajiem datiem (2020)* 

Prioritāro kompleksi attīstāmo vietu attīstības priekšlikumi (vadlīnijas) no 2015. gada:

Teksta daļa

Grafiskā daļa

Carnikavas novads, Carnikava
Carnikavas novads, Lilaste

Carnikava
Lilaste

Dundagas novads, Mazirbe
Dundagas novads, Kolka

Mazirbe
Kolkas ciems un Kolkasrags

Engures novads

Apšuciems
Klapkalnciems
Ragaciems
Piekraste, iekļaujot Apšuciemu, Klapkalciemu – Ragaciemu

Grobiņas novads

Šķēdes piekraste

Jūrmala, Ķemeri – Jaunķemeri
Jūrmala, Jūrmalas (Lielupes) osta

Ķemeri
Jaunķemeri
Ķemeri un Jaunķemeri
Jūrmalas (Lielupes) osta (10tk)
Jūrmalas (Lielupes) osta (20tk)

Liepāja

Liepājas centrs, tam pieguļošā un pilsētas dienviddaļas piekraste (10k)
Liepājas centrs, tam pieguļošā un pilsētas dienviddaļas piekraste (20tk)

Limbažu novads, Vārzas

Vārzas

Mērsraga novads

Mērsrags

Nīcas novads, Bernāti

Bernāti

Pāvilostas novads, Pāvilosta

Pāvilostas centrālā daļa

Rīga, Mangaļsala

Mangaļsala (10tk)

Mangaļsala (20tk)

Rojas novads

Roja

Rucacas novads, Pape

Papes centrs

Salacgrīvas novads, Ainaži
Salacgrīvas novads, Salacgrīva
Salacgrīvas novads, Tūja

Ainažu vēsturiskais centrs un piekraste
Salacgrīvas centrs
Tūja

Saulkrastu novads

Saulkrastu centrs

Ventspils novads, Cirpstene
Ventspils novads, Jūrkalne
Ventspils novads, Miķeļtornis
Ventspils novads, Užava

Cirpstenes piekraste
Jūrkalnes centrs un Muižupītes grīva
Miķeļtornis
Užavas piekraste - Užavas upes grīva
Užavas piekraste - Užavas bāka

Ventspils

Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs, Jūrmalas parks un tiem pieguļošā piekrastes teritorija