Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasEiropas Ekonomikas zonas un Norvēģu finanšu instrumentsEiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instruments 2014.-2021. gadāNFI programma “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”Iepriekš noteiktie projekti
 
 
 
Iepriekš noteiktie projekti

Lai pārliecinātos par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” (turpmāk - Programma) iepriekš noteikto projektu kvalitāti un ieguldījumu Programmas mērķu sasniegšanā, kā arī par to atbilstību Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic Programmas iepriekš noteikto projektu iesniegumu novērtēšanu un sniedz atzinumu par projekta iesniegumu.

Programmas iepriekš noteiktos projektus īsteno šādi projektu iesniegumu iesniedzēji un projekta partneri:

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija partnerībā ar Centrālo statistikas pārvaldi, valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Norvēģijas Vides aģentūru īsteno projektu “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā”;

2. Zemkopības ministrija partnerībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Valsts augu aizsardzības dienestu un Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūtu īsteno projektu “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”.

 

Programmas iepriekš noteikto projektu novērtēšanas nolikuma dokumenti: 

Dokuments

Lejupielādēt

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteikto projektu novērtēšanas nolikums

docx

2.pielikums Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

docx

3.pielikums Projekta līgums

docx

 

Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējam aizpildāmie un iesniedzamie dokumenti:

Dokuments

Lejupielādēt

1.pielikums Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma veidlapa

docx

4.pielikums Iepriekš noteiktā projekta detalizēts budžets                                                                                                                                          

xlsx

5.pielikums Iepriekš noteiktā projekta partnerības apliecinājumi                                                                                      

docx

 

Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumi Nr. 93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 683 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.   2021. gada perioda vadības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 683) 12. punktu, ja projektu paredzēts īstenot partnerībā, līdzfinansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, iepriekš noteiktā projekta pozitīvu novērtējumu, vai novērtējumā ietverto nosacījumu izpildi, iesniedz pārbaudei programmas apsaimniekotājam partnerības līguma projektu.
 
Partnerības līguma projekta veidne angļu valodā ir pieejama šeit! Paraugam pieejams arī  tulkojums partnerības līgumam latviešu valodā.
 
Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 683 programmas apsaimniekotājs saskaņos partnerības līguma projektu pirms to noslēgšanas, pārbaudot, vai tajos ir iekļautas visas MK noteikumos Nr. 683 norādītās prasības.

Projekta iesniegumu ar pavadvēstuli iesniedz elektroniska dokumenta veidā uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Projekta iesnieguma iesniedzējs var uzdot jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu, nosūtot tos elektroniski  uz e-pasta adresi: norwaygrants@varam.gov.lv ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

Kontaktinformācija:
Attīstības instrumentu departamenta
Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vecākā eksperte
Aija Smalkā
Tālr. 67026522
Aija.Smalka@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
05.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta